Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala kommun avvecklar vård- och omsorgsboendet Tavastehus

Äldrenämnden har i dag fattat beslut om att avveckla vård- och omsorgsboendet Tavastehus i Ekeby inför att avtalet med Ansvar & Omsorg löper ut 2019. Anledningen är dels att lokalerna inte är tillräckligt ändamålsenliga för vård av äldre personer med demenssjukdom, dels att storleken på verksamheten försvårar möjligheterna att bedriva verksamheten ekonomiskt hållbart.

Uppsala kommun har sedan har sedan något år tillbaka ett överskott på demensvårdsplatser. Lokalerna på Tavastehus är inte tillräckligt ändamålsenliga för vård av äldre personer med demenssjukdom. Verksamheten är liten och uppdelad på två våningsplan, vilket blir extra personalkrävande och kostnadsdrivande. Tavastehus har endast 15 vårdplatser för vård av personer med demenssjukdom. 

– Vi har ett överskott av demensvårdplatser samtidigt som verksamheten vid Tavastehus är för liten för att bära sina kostnader. Det är inte ekonomiskt hållbart för kommunen och därför måste vi tyvärr avveckla verksamheten. Kommunen kommer att ge information och stöd åt anhöriga och försöka göra flytten till nya boenden så smidig som möjligt för brukarna, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

De boende kommer att flytta ut från Tavastehus successivt och flytten beräknas vara klar till den 31 maj 2019. 

Äldreförvaltningen kommer att bjuda in anhöriga och brukare till ett informationstillfälle den 10 december för att ge information om vad flytten innebär och vilka andra demensboenden som brukarna kan söka plats vid. Äldreförvaltningens biståndshandläggare kommer att vara ett stöd inför valet av boende.

Fastigheten kommer sedan att föras över till omsorgsförvaltningen som har stora behov av nya lokaler. Omsorgsförvaltningen bedömer lokalerna som lämpliga för sin verksamhet. Eventuellt kan viss ombyggnad behöva göras innan lokalerna tas i bruk.

För mer information

Jesper Kyrk, avdelningschef avtal och marknad
Telefon: 018-727 65 18
E-post: jesper.kyrk@uppsala.se

Monica Östman, (S) ordförande i äldrenämnden,
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@pol.uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95