Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala kommun antar ny handlingsplan för cykel

Uppsala kommuns målsättning är att fler ska vilja cykla. För att nå det målet har den gamla handlingsplanen för cykel uppdaterats för att bättre passa kommunens cykelpolicy och den lista om 57 punkter för att förbättra för cyklister som kommunen beslutade om 2016.

Den nya handlingsplanen präglas av ett ”hela resan-perspektiv”, det ska vara möjligt att cykla hela vägen från en plats till en annan. I en enkät som kommunen genomförde för ett par år sedan visade det sig att de största skälen till varför man avstår från att cykla är framkomlighet och säkerhet. Därför har frågor som rör just de områdena särskilt lyfts fram i den nya handlingsplanen.

– I den nya handlingsplanen höjer vi ambitionen ytterligare. Fler vill cykla och vi ska göra vad vi kan för att göra det möjligt. När fler cyklar får vi bättre miljö, de som cyklar får bättre hälsa och dessutom förbättras framkomligheten även för gående och bilister, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Prioriterade områden är att skapa fler cykelstråk och cykelöverfarter, men även att öka
arbetet med att påverka beteende.

Att ta fram en ny handlingsplan är en av punkterna i 57-listan för att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad som nu åtgärdats.

Gatu- och samhällsmiljönämnden fattade beslut om att anta handlingsplanen vid sitt möte den 22 november.

Handlingsplanen går att ta del av här: www.uppsala.se/handlingsplan-cykel

För mer information

Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden
Telefon: 070-420 05 60
E-post: johan.lundqvist@pol.uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018- 727 65 27