Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala får stadsbidrag för att motverka segregation

Uppsala kommun har beviljats 2,7 miljoner i statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos. Medlen ska användas för att höja kunskapsnivån och ta fram analysmetoder för ökad inkludering.

Uppsala kommun har beviljats 2,7 miljoner i statsbidrag från Delegationen mot segregation. Medlen ska användas i två projekt för att minska segregation.

Uppsala kommun har beviljats 2,7 miljoner i statsbidrag från Delegationen mot segregation. Medlen ska användas i två projekt för att minska segregation.

- Jag välkomnar stödet från Delegationen mot segregation för att kunna växla upp arbetet i Uppsala med att bekämpa segregationen. Förebyggande insatser är avgörande för att bryta kriminaliteten och öka tryggheten på sikt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Det ekonomiska tillskottet kommer användas till två parallella utvecklingsprojekt som båda syftar till minskad segregation.

Ett projekt handlar om att utveckla kartbaserade analyser för att bättre förstå hur människor rör sig och möts. Det handlar bland annat om var det finns centrala platser i människors vardag som skolor, förskolor, lekplatser, parker, fritidsgårdar, dagligvaruhandel, arbetsplatser osv. Placeringen och utformningen av dessa platser kan antingen överbrygga eller befästa boendesegregationens effekter, vilket kommunen ska titta närmare på tillsammans med forskare på Kungliga tekniska högskolan (KTH).  

Det andra projektet handlar om att öka förståelsen och användningen av den lokala kunskapen i stadsutvecklingen, där statsbidragen används till djupintervjuer med boende och verksamma i Gottsunda/Valsätra. Syftet är att identifiera nyckelfrågor för prioriteringar och samverkan över tid i området som stärker det lokala perspektivet.

Genom dessa utvecklingsprojekt hoppas kommunen kunna möjliggöra verkningsfulla insatser för ett jämlikt och inkluderande Uppsala.