Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Tyck till om åtgärdsprogram mot omgivningsbuller

Nu kan du lämna dina synpunkter på förslaget till nytt åtgärdsprogram mot omgivningsbuller.

Stort däck på en dumper.

Buller definieras som oönskat ljud och är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Omgivningsbuller är buller från till exempel trafik eller industrier. Omgivningsbuller kan orsaka problem som

  • allmän störning
  • försämrad talförståelse
  • nedsatt inlärning
  • stress
  • sömnstörningar
  • ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Buller är därför ett hälsoproblem som riskerar försämrad livskvalitet. För att en växande kommun som Uppsala fortsatt ska vara attraktiv och hälsosam är det viktigt att vi strävar efter att förbättra miljöer som idag är bullriga, skapa nya goda ljudmiljöer och behålla miljöer som idag är relativt fria från buller.

Både långsiktiga och kortsiktiga mål

Åtgärdsprogrammet innehåller ett antal långsiktiga och kortsiktiga mål. Utifrån målen har vi tagit fram ett antal åtgärder som ska genomföras 2019–2023. Det övergripande målet med åtgärdsprogrammet är att ingen som bor eller vistas i kommunen under en längre tid ska exponeras för bullernivåer som kan vara skadliga för hälsan.

Läs förslag till nytt åtgärdsprogram och lämna dina synpunkter