Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Två förslag till nytt konstmuseum på remiss

Allmänheten bjuds in att lämna synpunkter på de två förslag som finns för nytt konstmuseum i Uppsala och som nu ska ut på remiss.

Visionsbild, kvarteret Kaniken och Uppsala slott.
Vänstra spalten, visionsbild för kvarteret Kaniken. Högra spalten, visionsbild för Uppsala slott.

Nu är förstudien av hur konstmuseet skulle kunna se ut i Uppsala slott respektive Kaniken genomförd och återrapporteras till kommunstyrelsen den 16 december. Förslaget skickas ut på remiss till kulturnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden. Från och med nu finns även möjlighet för alla Uppsalabor att lämna synpunkter på förslagen.

  • Båda förslagen innebär en fördubbling av konstmuseets verksamhet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Vi kommer kunna ta emot både besökare och konsten på ett bättre sätt än idag.
  • Det har varit en lång process, men nu har vi ett bra underlag för beslut. Vi vill välkomna föreningar och Uppsalaborna att lämna synpunkter på förslagen, säger Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande

Förslagen publiceras nu på uppsala.se/konstverksamhet.

Allmänheten, föreningar och andra intressenter är välkomna att lämna synpunkter på förslagen fram till och med den 17 januari.

Synpunkterna lämnas i webbformulär på uppsala.se/konstverksamhet

Beslut om vilket av förslagen som kommunen kommer att gå vidare med fattas av kommunstyrelsen den 10 februari.

De förbättringar som uppnås i båda förslagen är:

  • Mer än dubbelt så stor utställningsyta.
  • Dubblerad utställningsverksamhet och större möjligheter att visa upp museets samlingar.
  • Bättre arbetsmiljö och ett bättre klimat för besökare och konstverk.
  • Möjlighet att låna in konstverk i större omfattning.
  • Skapa arbetsplatser för gästande konstnärer och forskare och utveckla samarbeten med högskola och universitet.
  • Ta emot dubbelt så många skolklasser och grupper från kulturskolan.
  • Möjlighet att ta emot fler besökare och bidra till ett rikare kulturliv, en attraktiv destination och ett expanderande Uppsala.

Hur konstmuseet kommer se ut utvändigt finns inte med i dessa förslag, det utarbetas i nästa steg. I arbetet har fokus legat på hur museets lokaler kan utformas så att de uppfyller de krav och behov verksamheten har för en fungerande konstverksamhet.