Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Trädfällning utmed Dag Hammarskjölds väg

Kommunen kommer att ta ner ett antal träd utmed Dag Hammarskjölds väg i början av december. Det gäller sträckan mellan korsningen Sjukhusvägen fram till rondellen vid Regementsvägen.

Karta trädfällning Dag Hammarskölds väg

Arbetet kommer att utföras under dagtid 08.30-15.00.

Trafiken kan komma att bli berörd då ett körfält i båda riktningarna behöver stängas av, beroende på vilket träd som tas ned. Avstängningen kommer att göras med ”Skyltvagn”.

På gång- och cykelväg kan framkomligheten bli lätt hindrad av parkerade arbetsfordon med mera.

Träden som tas ner är döda, och arbetet utförs som en säkerhetsåtgärd. De kommer att ersättas av nya, men datum för det är inte bestämt. 

Dag Hammarskjölds väg hör till de gatumiljöer i Uppsala som är kritiska för växter och träd. Detta på grund av ledningsdragningar, schaktarbeten, risk för torka samt kompakta och utrymmessnåla ytor som ger syrefattig miljö. Träden här är också utsatta för påkörningsskador. 

Under en längre tidsperiod har kommunen tvingats ta ned enstaka träd utmed Dag Hammarskjölds väg med anledning av dessa problem.