Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Stort förtroende för brandförsvaret i Tierp, Uppsala och Östhammar

Under mars månad har invånare haft möjlighet att ge sin syn på brandförsvarets arbete genom att svara på en webbenkät.

Två brandmän på brandförsvaret

Många tog chansen att ge sin syn på brandförsvarets arbete när kommuninvånarna bjöds in till dialog. De flesta är nöjda med det arbete som utförs och känner ett stort förtroende för räddningstjänsten.

-Vi har fått jättebra respons, strax under 1 000 personer deltog mot 190 personer vid förra tillfället 2015. Det berättar Cecilia Ekdahl, kommunikationsstrateg vid Uppsala brandförsvar där Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ingår.

Av de som svarade bor 16 procent i Tierps kommun, 23 procent i Östhammars kommun, 53 procent i Uppsala kommun och resterande åtta procent i någon annan kommun.
Undersökningen visar att 95 procent har stort förtroende för brandförsvaret och 47 procent tror att räddningstjänsten kommer att bli ännu bättre på att hantera stora kriser och olyckor i framtiden.

Förutom att tycka till om räddningstjänstens arbete och förtroendet för dem fick invånarna även prioritera vad brandförsvaret ska fokusera på 2020-2023. Att lära kommuninvånarna vad de ska göra vid en brand eller olycka, och att säkerställa att samhället fungerar vid en större kris var de två viktigaste sakerna som lyftes fram i enkätsvaren. Lägst prioritering fick förebyggande arbete mot olyckor och bränder i stadsmiljö och förebyggande av bränder i kulturellt värdefulla byggnader och miljöer.

Enkätsvaren är med som en del i underlaget till brandförsvarets handlingsprogram för åren 2020–2030.

Läs mer av resultatet från medborgardialogen på Brandförsvarets webbplats.