Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Staten bör ta större ansvar för nyanländas etablering

Uppsala kommun har upprättat en skrivelse där man föreslår att staten tar ett större ansvar och en större kostnad för samordningen av nyanländas etablering. Om förslaget går igenom kommer det att medföra ökad ekonomisk jämställdhet i familjer, bättre förutsättningar för barnfamiljer att försörja sig själva och lägre försörjningsstödskostnader för kommunen.

Staten bör ta större ansvar för nyanländas etablering

Förslaget innehåller förändringar inom fyra områden:

• Initialt försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning.
• Etableringsersättning
• Jobbstimulans
• Individanpassat försörjningsstöd

– Förslaget ligger helt i linje med arbetsmarknadsnämndens fokus på att få fler kommuninvånare i jobb. Vi måste komma ifrån inlåsningseffekter som bidrar till utanförskap och segregering. Vi vill hellre lägga pengarna på proaktiva insatser som leder till att fler individer kan försörja sig själva, säger Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden.

Kommunerna fick 2010 ansvar för att betala ut initialt försörjningsstöd i väntan på den statliga utbetalningen av etableringsersättning. Det initiala stödet var tänkt som en kortvarig insats, men har i verkligheten blivit betydligt längre. Det vill Uppsala kommun förändra.

Uppsala kommun anser att etableringstiden är för kort och föreslår en flexibel tid, tre månader till fyra år, beroende på individens förutsättningar och behov.

Reformen jobbstimulans har en inlåsningseffekt och försenar individens väg till möjlig egen försörjning. Vid beräkningen av jobbstimulans räknas 25 procent av inkomsten bort innan försörjningsstödet beräknas. Avdraget gör att individer i jobbstimulans hamnar under norm och får fortsatt kompletterande försörjningsstöd trots att deras inkomst i verkligheten överstiger normen. Det borde förändras.

Uppsala kommun vill göra försörjningsstödet individanpassat för att tydliggöra varje individs eget ansvar att bidra till sin försörjning. Detta stärker individens självständighet.

För mer information