Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Snabbcykelleden till Gamla Uppsala får cykelöverfarter

Cykelöverfarter ger cyklister företräde framför bilister på snabbcykellederna. Uppsala kommun beslutade införa cykelöverfarter 2016 med början för snabbcykelleden från Valsätra. Snabbcykelleden till Gamla Uppsala, som ska vara klar i oktober, får 18 cykelöverfarter som markeras med röd asfalt och särskilda vägmärken.

Alla fordon som korsar cykelbanan har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är på, eller på väg ut på cykelöverfarten. Det gäller även cyklister som mot förmodan cyklar i körbanan. För att öka säkerheten får fordon på körbanan inte göra omkörningar strax innan eller på överfarterna.

Snabbcykellederna kännetecknas bland annat av att de är breda, tydlig separation mellan cyklister och fotgängare och att vägen är prioriterad vid snöröjning, halkbekämpning och skötsel.

– Allt fler Uppsalabor väljer att cykla och då behöver snabbcykellederna vara just snabbcykelleder. Det är ett av de 57 mål vi satt upp för att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

För att sänka hastigheten vid cykelöverfarter byggs farthinder i körbanan så att de fordon som korsar cykelöverfarterna saktar in.

– Alla som rör sig i trafiken behöver visa hänsyn för att minska risken för olyckor, det gäller också vid snabbcykellederna, säger Michael Eriksson, avdelningschef för gata, park, natur.

Under tiden som cykelöverfarterna längs snabbcykelleden till Gamla Uppsala byggs ska alla de berörda korsningarna vara öppna för all trafik, men med viss begränsning. Snabbcykelleden går längs med Vattholmavägen och järnvägen, från Iduns väg i Gamla Uppsala till Österplan i centrum. Syftet med snabbcykelleden är att det ska bli enklare och säkrare att cykelpendla

Möjligheten att anlägga cykelöverfarter infördes av regeringen i trafiklagstiftningen 2014. I Eskilstuna infördes cykelöverfarter under 2013 och 2014. En utvärdering visar att andelen bilister som ger företräde till cyklister ökat från 70 till 90 procent och att andelen bilister som väjer för fotgängare samtidigt har ökat från 85 till 95 procent.

För mer information

Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden
Telefon: 070-420 05 60
E-post: johan.lundqvist@uppsala.se

Daniel Fritz, trafikplanerare
Telefon: 018-727 40 37
E-post: daniel.fritz@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27