Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Satsning för att främja psykisk hälsa bland äldre

Diakonistiftelsen Samarithemmet får bidrag för sitt arbete med att ge samtalsstöd till äldre. Det beslutet tog Uppsala kommuns äldrenämnd och socialnämnd på respektive nämndsammanträde.

– Det finns en risk att psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet ökar hos Uppsalas äldre med anledning av coronapandemin. Att i förtroende kunna prata med någon utomstående om sina tankar och känslor kan vara ett viktigt stöd för att hantera en svår livssituation. Därför vill vi ge ett utökat bidrag till Samarithemmet som har lång erfarenhet av samtalsstöd riktat mot äldre personer, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Äldrenämnden och socialnämnden bidrar med lika delar till Samarithemmet vilket möjliggör för en fortsatt verksamhet under 2020. Bidraget är totalt på 200 760 kr.

– Det är en mycket speciell tid för alla nu med anledning av coronapandemin. Isolering i hemmet kan ge allvarliga effekter på den psykiska hälsan och öka utsattheten för våld i nära relationer. Genom detta stöd vill vi underlätta för äldre att våga söka och få det samtalsstöd de är i behov av, som ett komplement till det kvalificerade stöd och behandling som erbjuds av Region Uppsala och privata aktörer, säger Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden.

– När äldre befinner sig i en utsatt livssituation och saknar samtalsstöd, innebär det ett lidande i sig. Vi är därför tacksamma att få föreningsbidrag för vår Samtalsmottagning som riktar sig direkt till äldre, säger Charlotte Engel, chef för Samariterhemmets sociala verksamhet.

Behovet att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre har uppmärksammats redan tidigare i arbetet för en äldrevänlig kommun, bland annat genom att låna ut plexiglas för att möjliggöra fysiska möten vid vårdboenden, utlåning av surfplattor och möjlighet till hundpromenader.

För mer information