Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Samverkan för minskad smittspridning i Uppsalas restaurangmiljöer

Uppsala kommun, Polisen, Region Uppsala, Citysamverkan och näringslivet agerar tillsammans för att minska smittspridning på restauranger och kaféer.

Personer på uteservering

Spridningen av coronaviruset har fått en snabb och dramatisk påverkan på samhället. Uppsala kommun, Region Uppsala, Polisen och företrädare för näringslivet har därför gått samman för att minska riskerna för smittspridning. Det handlar om att hitta vägar för att kunna hålla verksamheter igång på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Den 14 april hölls ett dialogmöte mellan restaurangnäringen, Citysamverkan, Region Uppsala, Polisen och Uppsala kommun. Då beslutades att samverkan i ett första steg handlar om att stötta restauranger med råd och informationsmaterial för att informera om myndigheternas rekommendationer.

- Samtidigt som vi vill underlätta för näringslivet ska man självklart följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning, det gäller både alla verksamheter och Uppsalabor som rör sig ute, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

De riktlinjer som restaurangägare och besökare idag har att förhålla sig till är till exempel att hålla avstånd, att endast äta och dricka sittandes vid bord och att köbildning och trängsel ska undvikas.

- Vi vill ge Uppsalas serveringar stöd att efterleva myndigheternas rekommendationer på ett verkningsfullt sätt. Samtidigt har vi en viktig roll att underrätta smittskyddsläkaren om den information vi får in. Nu kommer vi att lägga mer resurser på besök, informationsinsatser och samverkan för att minska smittspridningen, säger miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Klara Ellström (MP).

Johan Nöjd, som är ansvarig smittskyddsläkare i regionen, hoppas att Uppsalaborna forstätter att ta ansvar för att begränsa smittspridningen:

- Det har varit en del incidenter i Stockholm, men i Uppsala har det varit förhållandevis lugnt. Jag hoppas att den förstärkta informationen till restauranger och besökare ska göra att vi minskar risken för smittspridning. Om det vid besöken framkommer att restauranger och gäster inte följer restriktionerna har vi mandat att stänga verksamheter.

För att minimera smittspridning och skadorna på näringslivet har Uppsala kommun sedan tidigare beslutat om ett flertal åtgärder. Bland annat har kommunen underlättat för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet till offentlig plats. För att ett företag ska kunna flytta ut sin verksamhet till ett torg eller en gata krävs ett tillstånd om markupplåtelse från polisen.

- Detta är en helt ny situation med nya föreskrifter och rutiner. Polisen finns tillhanda och arbetar för att upprätthålla ett tryggt och säkert Uppsala i rådande läge, säger Jan Håkansson, tf lokalpolisområdeschef i Uppsala och Knivsta.

Läs riktlinjerna för restauranger och kaféer

För mer information

Miljöförvaltningen
Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se

Isabelle Waldenvik, presskommunikatör
Mobil: 076-696 31 55
E-post: isabelle.waldenvik@uppsala.se