Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Psykisk (o)hälsa hos äldre är ämnet på en konferens 14 mars

Kommunens återkommande konferens om psykisk ohälsa hos äldre ordnas 14 mars på UKK. I år uppmärksammas bland annat ångest och traumatisering.

Dagens ämnen utgår från vad de så kallade första hjälparna till psykisk hälsa äldre önskar få mer kunskap om. Första hjälparna är de personer som kommunen fortsatt prioriterar när det gäller kompetensförsörjning inom området psykisk (o)hälsa äldre.

– Vi arbetar med att sprida kunskap om tecken på psykisk ohälsa, om hur personal bäst tar kontakt och inleder första hjälpen. Det är ett viktigt arbete eftersom psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är minst lika vanligt förekommande bland äldre som bland yngre, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Arbetet ska minska stigmatiserande attityder mot personer med psykisk ohälsa och främja samverkan mellan olika aktörer.

– När vi börjar likställa psykisk ohälsa och sjukdom med somatisk ohälsa och sjukdom kan vi rädda liv, säger Jenny Söderlund, projektledare för projektet Psykisk (o)hälsa hos äldre.

Tid: 14 mars 8.00–17.00

Plats: UKK (Uppsala Konsert & Kongress), sal C

Konferensen är en del av Uppsala kommuns folkhälsofrämjande och förebyggande arbete med äldres psykiska ohälsa. Den vänder sig till personal som arbetar med vård och omsorg inom Uppsala kommun, Region Uppsala och intresseorganisationer.

Ur programmet

Psykisk (o)hälsa hos äldre
Jenny Söderlund, projektledare, och projektdeltagare.

Hur känner du igen symtom på traumatisering?
Frida Johansson Metso, psykolog vid Röda Korsets centrum för torterade flyktingar i Stockholm.

Äldre med posttraumatiskt stressyndrom
Susanne Rolfner Suvanto, filosofie magister, legitimerad sjuksköterska, författare och utredare för en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Att inte se skogen för alla träd – om ångest hos äldre
Malgoraza Szmidt, specialistläkare i psykiatri och geriatrik vid äldrepsykiatrin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Existentiell hälsa som resurs i äldreomsorgen
Cecilia Melder, teologie doktor i religionspsykologi med inriktning på existentiell folkhälsa.

När livet gör ont – hur man kan samtala om sorg, död och känslan av meningslöshet
Kerstin Dillmar, enhetschef och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset, och Lars Björklund, kaplan vid Sigtunastiftelsen.

För mer information

Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@bredband.net

För mer information och kontakt med föreläsarna
Jenny Söderlund, projektledare och verksamhetsutvecklare, äldreförvaltningen Uppsala kommun
Telefon: 018-727 78 41
E-post: jenny.soderlund@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se