Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Program och handlingsplan för barn- och ungdomspolitik

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik. Programmet beskriver inriktningen för kommunens politik riktad till barn och unga under perioden 2019 till och med 2031.

En rad av barn sitter på ett räcke

Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 att ett nytt program med tillhörande handlingsplan för barn- och ungdomspolitiken med särskilt fokus på barnkonventionen och FN:s Agenda 2030 skulle tas fram efter att det tidigare programmet upphört att gälla 2015. Det nya programmet antogs under kommunfullmäktiges sammanträde den 4–5 november 2019.

— Med programmet och handlingsplanen stärker vi barn- och ungdomsperspektivet i hela kommunens verksamhet. Det är otroligt viktigt, inte minst när FN:s barnkonvention nu är svensk lag, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Programmet har tagits fram för att sätta upp tydliga ramar för samverkan inom kommunen och ge förvaltningar och bolag goda förutsättningar att arbeta gemensamt för att nå kommunens mål för barn- och ungdomspolitiken. Programmet syftar också till att se till att barnkonventionen efterlevs och för att stärka kommunens bidrag till genomförandet av FN:s Agenda 2030 för global utveckling.

— Varje samhälles utveckling och framtid ligger i de möjligheter vi ger barn och unga. Därför ska vi utifrån ett barnrättsperspektiv med barnkonventionen som stöd och Agenda 2030 som riktmärke arbeta för förbättrade uppväxtvillkor och större delaktighet för barn och unga i Uppsala. När våra barn och unga mår bra, så mår vårt samhälle bra, säger Linda Eskilsson (MP), kommunalråd.

Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik kompletterar kommunens styrning med ett särskilt fokus på barn och unga och ersätter inte program för andra politikområden.

Programmet gäller från 2019 till 2031 och beskriver de områden som Uppsala kommun prioriterar att stärka i arbetet riktat de barn och unga som växer upp i kommunen. De prioriterade områdena sammanfattas i programmet som tre målområden:

  1. Uppsalas barn och unga har goda och jämlika uppväxtvillkor.
  2. Tillvarata barn och ungas kompetens och engagemang.
  3. Stärka kommunens kapacitet att fatta barnrättsmedvetna beslut.

Programmet riktar sig till samtliga barn och unga i kommunen i åldrarna 0-20 år och kompletterar kommunens styrning med ett särskilt fokus på gruppen. Programmet ersätter därför inte styrdokument som reglerar andra politikområden.

För att stärka arbetet att förverkliga programmet har kommunstyrelsen antagit en särskild handlingsplan. Handlingsplanen konkretiserar vilka åtgärder som ska genomföras och när de ska genomföras. På så sätt fungerar handlingsplanen som ett underlag till nämndernas verksamhetsplaner och bolagsstyrelsernas affärsplaner. Handlingsplanen innehåller ett antal åtgärder som har sorterats under de tre målområden som pekats ut som prioriterade i programmet.

Programmet och handlingsplanen har tagits fram i gemensam beredning mellan förvaltningar och bolag och i samverkan med Barnombudet i Uppsala län.

Läs program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik
Läs handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik