Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Preliminär statistik visar bästa skolresultatet på fem år

Kunskapsresultatet för Uppsalas kommunala grundskola och gymnasieskola ser ut att bli det högsta på fem år. Det visar preliminär betygsstatistik för vårterminen 2020.

Trots en utmanande vårtermin under coronapandemin har eleverna i de kommunala skolorna höjt sina betyg. Foto Johnér
Trots en utmanande vårtermin under coronapandemin har eleverna i de kommunala skolorna höjt sina betyg. Foto Johnér

De preliminära kunskapsresultaten för vårterminen 2020 är klara och visar på en fortsatt ökning av kunskap bland barn och unga i kommunens skolor. Trots en utmanande vår under coronapandemin så har Uppsalaeleverna höjt sina betyg visar den första analysen av statistiken.

Fler behöriga till yrkesprogram
Av eleverna i årskurs nio på den kommunala grundskolan är 85,6 procent behöriga till gymnasieskolornas yrkesprogram jämfört med 84,2 procent förra året. Bland avgångseleverna i den kommunala gymnasieskolan har 94,4 procent klarat gymnasieexamen jämfört med 93,8 procent förra året. Både meritvärdet för årskurs nio och betygspoängen för avgångseleverna på gymnasiet har ökat under 2020.

– En stor eloge till elever och lärare och det arbete som lagts ner för att åstadkomma kunskapsresultat som är de bästa Uppsala haft de senaste fem åren både inom grundskola och gymnasieskola, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Statistiken är preliminär
Statistiken är preliminär och resultatet kan komma att förändras något när sluträkningen är klar. En djupare analys av andelen studieavbrott på gymnasiet under våren behöver göras för att resultaten ska kunna tolkas rätt. Även sommarens lovskola, som brukar kunna höja resultaten märkbart, behöver bli klar innan hela bilden över resultat i grundskolan är färdiga.

– Det är ett glädjande och starkt besked som visar att våra medarbetare och elever trots de svårigheter vi haft under våren fokuserat på att nå målen för utbildningarna, säger Susana Olsson Casas förvaltningsdirektör på utbildningsförvaltningen.

Alla ska klara examen
Nu ska kommunen analysera resultaten i detalj per skola och årskurs tillsammans med rektorer och lärare för att kunna sätta in de åtgärder som behövs för att fortsätta den positiva utvecklingen för de kommunala skolorna i Uppsala.

– Vi har fortfarande cirka 15 procent av eleverna i grundskolan som inte blir behöriga till gymnasiet innan sommarskolan, så det är fortfarande en bit kvar för att vi ska nå vårt mål, att alla barn och elever ska klara sin utbildning och nå sin gymnasieexamen, säger Susana Olsson Casas förvaltningsdirektör på ut bildningsförvaltningen.