Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Prao genomförs ämnesintegrerat på skolorna

På grund av pandemin kan grundskolans elever inte genomföra prao på arbetsplatser som vanligt. Uppsala kommun har beslutat att elever som går i årskurs 8 och 9 i höst gör prao ämnesintegrerat på skolan.

Under coronapandemin har många arbetsplatser inte kunnat ta emot elever för den praktiska arbetslivsorienteringen (prao) på grund av de rådande reglerna för att begränsa smittspridning. I april beslutade kommunen att prao för elever i årskurs 8 under läsåret 2019–2020 skulle genomföras ämnesintegrerat på respektive skola under 2020. Nu utökas beslutet och gäller även elever som går i årskurs 8 under 2020–2021.

– Det är viktigt att elever i grundskolan får kunskap om arbetslivet och identifierar sina förmågor och intressen för att kunna göra val för framtiden. Men svårigheterna att ordna prao med anledning av pandemin kvarstår och därför behöver vi erbjuda arbetslivsorienterade aktiviteter inom ramen för ämnen i skolorna i stället, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden

Kunskap om arbetslivet

Uppsala kommun ansvarar enligt skollagen för att elever från och med årskurs 8 ska erbjudas praktisk prao under sammanlagt minst tio dagar. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie-och yrkesval. Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Under särskilda omständigheter kan andra sätt bli aktuella.

Digitala studiebesök

Att prao genomförs ämnesintegrerat på skolorna kan till exempel innebära att elever gör digitala studiebesök på arbetsplatser, lär sig om olika yrken genom att ta del av information från arbetsförmedlingen eller ställer frågor till olika företag. Det är rektor på de olika skolorna som bestämmer hur den ämnesintegrerade praon ska genomföras.

– Pandemin har påverkat både lärare och elever på många sätt och det finns ett stort engagemang för att hitta kreativa lösningar vid nya förutsättningar. Nu ska vi se till att höstens prao ger eleverna de kunskapar de behöver även om de inte kan vara på en arbetsplats, säger Christina Stenhammar, chef kommunal grundskola.

Beslutet om att ersätta prao på arbetsplatser med ämnesintegrerad prao på respektive skola fattades av utbildningsnämndens ordförande under måndag 15 september.