Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Positivt delårsbokslut viktigt för framtida resursbehov

Uppsala kommuns delårsbokslut visar ett starkt resultat. Det beror främst på statliga stödåtgärder på grund av pandemin. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är dock i nuläget svåra att överblicka.

- Delårsbokslutet visar, trots det svåra omvärldsläget, på ett starkt resultat, en stärkt soliditet och en sänkt låneskuld. Det är positivt och ger oss styrka för att möta en osäker framtid med investeringar i välfärd och utbildning. Det är viktigt för att ta Uppsala ur coronakrisen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Delårsbokslutet i augusti visar att Uppsala kommun går mot ett starkt bokslut

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern för perioden januari till augusti är 1 430 miljoner kronor varav 758 miljoner kronor för verksamhet i förvaltning och resterande i Uppsala Stadshuskoncern, det vill säga de kommunala bolagen.

För verksamhetsåret 2020 prognostiseras ett resultat före skatt om 1 414 miljoner kronor för kommunkoncernen. När jämförelsestörande poster exkluderas beräknas det prognostiserade resultatet före skatt för kommunkoncernen uppgå till 608 miljoner kronor.

Prognosen visar att de finansiella målen uppnås och att Uppsalas stärker sin ekonomiska ställning. Det prognostiserade resultatet påverkas av tillfälliga generella statsbidrag och de kan därmed inte förväntas finansiera kommunens framtida utmaningar. Resultatet påverkas också positivt av de fastighetsavyttringar Uppsala kommun genomfört.

- De omfattande generella statsbidrag som betalats ut från staten till kommuner och regioner under 2020 stärker vår ekonomiska ställning. Några tuffa år väntar innan konjunkturen är tillbaka på en mer normal nivå och de kommande åren får vi långt ifrån samma nivåer av statsbidrag. Därför har vi valt att inte använda hela det tillfälliga resurstillskottet på ett bräde under året utan avvaktat för att investera långsiktigt i rätt saker, säger Erik Pelling (S). 

Marginaler för att klara pandemin 

Kommunens krisledningsnämnd aktiverades i mars för att kunna fatta snabba beslut och samordna kommunkoncernens verksamheter. Några verksamheter har påverkats mer än andra. 

Jag vill vara tydlig med att brist på pengar inte har varit eller kommer att vara ett hinder i det pandemibekämpande arbetet, avslutar Erik Pelling (S).

 

Kommunstyrelsen förväntas besluta i ärendet den 21 oktober 2020.