Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Pedagogiskt pris inrättas inom vuxenutbildningen i Uppsala

Kommunstyrelsen beslutade 6 maj att inrätta ett pedagogiskt pris inom vuxenutbildningen i Uppsala. Priset ska delas ut en gång per år och har till syfte att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör, att uppmärksamma och inspirera till pedagogisk utveckling och att lyfta och sprida goda exempel.

Lärare inom vuxenutbildningen ska uppmärksammas med nytt pedagogiskt pris. 
Foto Uppsala kommun

Lärare inom vuxenutbildningen ska uppmärksammas med nytt pedagogiskt pris. Foto Uppsala kommun

Elever, kollegor, rektorer, chefer och Uppsalabor kan nominera en pedagog eller ett arbetslag till priset. Nominering ska ske 1 augusti – 30 september och varje nominering ska beskriva på vilket sätt pedagogen eller arbetslaget arbetat för att skapa förutsättningar för elevers lärande och hur de bidragit till skolutveckling.

– Vuxenutbildningen är oerhört viktig för att främja livslångt lärande och för att möjliggöra omställning på arbetsmarknaden. Genom att inrätta ett pedagogiskt pris vill vi lyfta vuxenutbildningens vikt för hela Uppsala kommuns utveckling, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

– Lärare ska uppmärksammas och uppmuntras. Sedan länge har pedagogiska priset delats ut till lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Nu ska vi även belöna de som undervisar vuxna. Det är pedagoger som ger individer en ny chans i livet genom att lära sig ett nytt yrke, byta karriär eller lära sig det svenska språket. Priset delas ut till lärare inom vuxenutbildning oavsett om de jobbar inom Uppsala kommun eller hos en privat aktör, säger Mohamad Hassan (L), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

En kvalitetsutmärkelse som stimulerar utveckling
En jury bestående av nämndledamöter och tjänstepersoner kommer att utse en eller flera vinnare. Prissumman uppgår till ett sammanlagt belopp om 50 000 kronor, antingen i form av 5 000 kronor per person eller max 50 000 kronor för ett arbets- eller ämneslag.

– Priset kan ses som en kvalitetsutmärkelse och det känns väldigt bra att pedagoger inom vuxenutbildningen uppmärksammas. Jag är också glad över att det är kopplat till det fortsatta yrkesutövandet, exempelvis fortbildning, då vi vill stimulera till fortsatt pedagogisk utveckling, säger Ulrika Grönqvist, vuxenutbildningschef i Uppsala kommun.