Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Partnerskap med Röda Korset ska stärka integrationen

Uppsala kommun förlänger och fördjupar samarbetet med Röda Korset. Det nya partnerskapet innebär fler gemensamma satsningar på integration och etablering i samhället för nyanlända, asylsökande och övriga migranter.

Partnerskap och integration
Partnerskap med Uppsala rödakorskrets ska stärka integrationen Foto: Johnér

Uppsala kommun och Uppsala rödakorskrets har tillsammans ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) för perioden 2020–2023. Det är en förlängning och en fördjupning av tidigare samarbeten. 

Röda Korset samarbetar med olika aktörer för att förhindra och lindra mänskligt lidande. I det fördjupade samarbetet mellan Röda Korset och Uppsala kommun är tanken att arbeta vidare med migration och integration som strategiska partners, där Röda Korset kompletterar kommunens insatser.

Digital plattform med aktiviteter

Satsningen omfattar bland annat olika aktiviteter med samhällsinformation eller kulturaktiviteter med syfte att bryta isolering, stödja nyanlända och andra migranter med exempelvis språkträning, krishantering och nätverkskapande och ökad närvaro på barn- och familjeverksamheten för att ge medmänskligt stöd. En digital plattform ska utvecklas för att erbjuda samordnad information om aktiviteter för målgrupperna.

Skapa ett tryggare samhälle

IOP är en etablerad modell för myndigheter att samarbeta med civila organisationer med syfte att sprida kunskap och ge stöd till utsatta grupper. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur samarbetet ska genomföras. Målet med överenskommelsen mellan Röda Korset och Uppsala kommun är att ge möjligheter till en ökad integration och skapa ett tryggare samhälle för alla Uppsalabor.

Ökade möjligheter till engagemang

Överenskommelsen med Röda Korset ska säkerställa att utsatta grupper får förutsättningar att utvecklas i sitt nya land och sin nya hemstad. Partnerskapet med Röda Korset ska bidra till ett bredare utbud av aktiviteter som ökar möjligheterna till delaktighet och integration i samhället. Nytt i samarbetet är att partnerskapet även kommer att utveckla arbetsträningsverksamhet.

Röda korset har ett starkt, internationellt förtroende när det kommer till att hjälpa och stötta människor i nöd. Samarbetet ökar möjligheterna för Uppsalaborna att kunna engagera sig och på så sätt bidra till integration och mänskliga möten.