Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Parkera två timmar för två kronor i centrum

Vid dagens krisledningsnämnd fattades beslut inom främst näringslivet och handel, i syfte att underlätta i den mycket svåra situation som uppstått efter covid-19. Enligt en mätning från Uppsala Citysamverkan har kundunderlaget i centrum minskat med nästan hälften under de senaste veckorna, jämfört med samma period förra året. För att bemöta utvecklingen har Krisledningsnämnden därför beslutat att införa stora lättnader i parkeringsavgifterna inne i centrum.

Bild på en parkering med blå p-skylt i förgrunden och en grå bil tillvänster. Rakt fram syns en tom parkeringsficka.

Spridningen av coronaviruset har en betydande påverkan på flera näringar i Uppsala kommun. Många näringsverksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra. För att stötta handel och restauranger beslutade krisledningen under torsdagens möte att sänka parkeringsavgiften inne i centrala Uppsala, dvs zon A, till 1 krona per timme de två första timmarna vid betalning med app. Beslutet gäller tillsvidare och som längst till och med 31 maj 2020.

Det kommunägda Uppsala Parkerings AB rekommenderas att genomföra samma förändring i Centralgaraget på Stationsgatan; att avgiften sänks från 20 kr per timme de första två timmarna till 1 kr per timme. Avgiftssänkningen kommer att genomföras så snart det är tekniskt möjligt.

Intäktsbortfallet som blir följden av förändringen, kompenserar Uppsala Parkerings AB genom reglering av löpande avtal mellan bolaget och kommunen genom gatu- och samhällsmiljönämnden.

Krisledningsnämndens beslut:

  1. att snarast möjligt införa parkeringsavgift om 1 kr/timme i zon A de två första timmarna för de parkeringar som kommunen förfogar över när betalning sker via applösning
  2. att rekommendera Uppsala Parkerings AB att genomföra motsvarande lösning för bolagets P-hus i zon A
  3. att rekommendera andra aktörer med avgiftsbelagd besöksparkering inom zon A att följa kommunens exempel
  4. att intäktsbortfallet som blir följden av förändringen, kompenseras Uppsala Parkerings AB genom reglering av löpande avtal mellan bolaget och kommunen genom gatu- och samhällsmiljönämnden
  5. att beslutet om parkeringsavgifter gäller tillsvidare och som längst till och med 31 maj 2020
  6. att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram ett förslag om hur sommargågator och liknande koncept kan iordningställas i city i syfte att skapa fungerande och attraktivt stadsutrymme för näringsverksamhet utomhus.

Krisledningen beslutade även att tillståndsgivningen kommer att ske snabbare och markupplåtelseavgiften slopas, fram till 31 december 2020. Tillståndsgivningen från polisen kommer att underlättas, genom dialog mellan kommunen och polisen.

Parkering och parkeringsavgifter i kommunen