Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Överenskommelse med Röda Korset för att mobilisera frivilliginsatser

Uppsala kommun och Röda Korset ingår en ny överenskommelse för att mobilisera och samordna frivilliginsatser i spåren av Covid-19-utbrottet. Det beslutade krisledningsnämnden i slutet på förra veckan.

Kvinna pratar i smartphone vid fönster

- Många Uppsalabor visar ett fantastiskt engagemang i dessa svåra tider. Från kommunens sida vill vi stötta det arbetet genom Röda Korset som samordnar många frivilliga, säger Erik Pelling (S), krisledningsnämndens ordförande.

Matinköp och stödsamtal

Bakgrunden till överenskommelsen är den nationella avsiktsförklaringen som Sveriges kommuner och regioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och fem stora aktörer inom civilsamhället, däribland Röda Korset, tecknat om samverkan för frivilligstöd. En avsiktsförklaring som Uppsala kommun nu tillämpar.

Avsiktsförklaringen syftar till att aktörerna genom samordnade insatser ska kunna erbjuda stöd till riskgrupper som pekats ut av Folkhälsomyndigheten på nationell och lokal nivå, med bland annat matinköp och stödsamtal och andra sociala kontaktinsatser. Med utgångspunkt i den nationella avsiktsförklaringen och i dialog med representanter för civilsamhället i kommunen ingår nu kommunen i en ännu bredare överenskommelse med Röda Korset.

Utökat föreningsbidrag

Överenskommelsen är tecknad för perioden 2 april–30 juni. Röda Korset åtar sig att samordna frivilliginsatserna, inledningsvis med fokus på matinköp och stödsamtal. Därutöver ska Röda Korset koordinera för mer generella insatser som syftar till att minska social oro till följd av krisen samt att stärka den sociala samhörigheten i kommunen. För den koordinerande rollen ger kommunen Röda Korset ytterligare 300 000 kronor i föreningsbidrag.

"Uppsalabornas engagemang kan man lita på"

- Det känns mycket bra att Röda Korset kan använda sin kraft och kapacitet till den hjälp som behövs idag. Röda Korset står inte ensamt, de samarbeten vi redan har med Uppsala kommun och många andra organisationer är en stark bas. Tillsammans kan vi klara den här svåra och ovana situationen. Uppsalabornas engagemang kan man lita på. säger Ingegerd Palmér, ordförande för Uppsala rödakorskrets.

Den lokala överenskommelsen innefattar också stöd till andra grupper än de Folkhälsomyndigheten har pekat ut. I Uppsala finns också fler organisationer som vill vara med och bidra, som kan utföra insatser utöver det som den nationella avsiktsförklaringen avser. En konkret genomförandeplan lokalt kommer tas fram inom kort.

Vill du hjälpa till?

Det pågår många goda initiativ där du kan bidra och hjälpa till. Här kan du läsa mer om hur du kan bidra med dina insatser.

Så kan du hjälpa till.