Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Över två tusen unga erbjöds sommarjobb i Uppsala kommun

Totalt sett var det fler ungdomar i årskurs nio som sökte sommarjobb genom kommunen 2020 än 2019. Orsaken kan vara att antal sommarjobb minskade drastiskt på den privata arbetsmarknaden och att fler familjer valde att stanna hemma sommaren 2020 än tidigare år.

Totalt erbjöds 2 384 ungdomar sommarjobb i de olika formerna under sommaren 2020.
Totalt erbjöds 2 384 ungdomar sommarjobb i de olika formerna under sommaren 2020.

Att tidigt komma i kontakt med arbetslivet underlättar ungas etablering på arbetsmarknaden. Uppsala kommun har en feriejobbsgaranti som innebär att alla elever i årskurs nio som söker sommarjobb erbjuds ett jobb.

Sommarjobbsgarantin för ungdomar i årskurs nio uppnåddes under 2020.

Det är glädjande att vi har kunnat erbjuda över tvåtusen ungdomar i Uppsala kommun jobb och att vi höll vårt löfte. Vi kraftsamlade för att klara av detta och det gav resultat. Nytt för i år är att arbetsmarknadsförvaltningen även har samarbetat med socialförvaltningen kring ungdomar som går i årskurs sju och åtta och som är boende i Gottsunda. Nästa steg är att ordna feriejobb under höstlovet och helger, säger Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

 

Totalt sett erbjöds 24 ungdomar i årskurs sju och åtta ett sommarjobb och samtliga elever genomförde arbetet. Den speciella satsningen mot de yngre årskurserna kommer att fortsätta under höstlovet.

Det är en viktig satsning som vi gjort i de lägre årskurserna. Precis som tidigare år fick Uppsala kommun även inför sommaren 2020 statliga medel för sommarjobb. Enligt överenskommelsen som tecknades med Arbetsförmedlingen för att få de statliga medlen skulle ungdomar som annars kan ha svårt att hitta sommarjobb på egen hand prioriteras, säger Lena Winterbom, förvaltningsdirektör arbetsmarknadsförvaltningen.

Exempel på nya sommarjobb blev placeringar på fritidsgårdar och fritidsklubbar, lokalvård, parkarbete och på badbussar.

Som en följd av att fler platser efterfrågades erbjöd arbetsmarknadsförvaltningen handledarersättning till arbetsplatser som inte själva kunde tillhandahålla handledarresurser.

Totalt erbjöds 2 384 ungdomar sommarjobb i de olika formerna under sommaren 2020 i Uppsala kommun.

För mer information

  • Lena Winterbom, Förvaltningsdirektör arbetsmarknadsförvaltningen
  • Telefon: 018-727 86 19
  • E-post: lena.winterbom@uppsala.se