Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Omläggningsarbeten på Gamla Uppsalagatan

I slutet av mars inleder Uppsala kommun omläggningsarbeten på Gamla Uppsalagatan, i samverkan med Uppsala vatten. I samband med det kommer delar av området att spärras av, vilket innebär begränsad framkomlighet på Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg.

Arbetet pågår från mars 2019 till juni 2020 och kommer att vara som mest intensivt under dagtid kl 7–19. Det kan även komma att ske vissa arbe­ten nattetid för att förenkla framkomligheten för trafiken.

Arbetet inleds med inbrädning av de träd i allén längs Vattholmavägen som kommer att bli kvar. Trädallén på Gamla Uppsalagatan kommer att tas ned för att möjliggöra VA-omläggningen och ändra gatans utformning. Efter avslutad VA-omläggningen återplanteras träden i alléform utmed gatan. De träd som det inte finns utrymme för att återplantera läng den nya stadsgatan, kommer istället att i samråd med Länsstyrelsen återplanteras i närområdet.

Omläggningsarbetena är en del i ett större projekt, där området kring Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen görs om till en ny stadsstruktur med en blandning av bostäder och service i form av förskola, vårdboende och verksamhetslokaler. Här ska cirka 450 bostäder byggas i två till sju våningar höga flerbostadshus och radhus. Gamla Uppsalagatan ska enligt översiktsplanen samtidigt omvandlas från en trafikled till en stadsgata, som kopplar ihop området med de centrala delarna av staden.

Uppsala Vatten utför ledningsarbetena i området och Uppsala kommun utför markarbetena när ledningsdragningarna är färdiga.

Läs mer på uppsala.se/gamlauppsalagatan

För mer information

Camilla Lincoln, projektledare
Telefon: 018-7274001
E-post: camilla.lincoln@uppsala.se

Presskontakt
Louise Holck Clausen, presskommunikatör
Telefon: 018-7276559
E-post: louise.holck-clausen@uppsala.se