Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Nytt resursteam mot hedersrelaterat våld

Uppsala kommun startar ett hedersresursteam. Teamet ska bidra till att alla anställda i kommunen som jobbar med barn och unga ska ha rätt kunskap och metoder för att upptäcka och motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinna mot hedersrelaterat våld
Uppsala kommun ska bli bättre på att upptäcka, larma om och ge rätt stöd till barn, unga och vuxna som utsätts för, eller riskerar att utsättas för, hedersrelaterat våld och förtryck. Foto Johnér

Uppsala kommun fortsätter satsningen på att utveckla och förbättra arbetet med att stödja barn, unga och vuxna som utsätts för, eller riskerar att utsättas för, hedersrelaterat våld och förtryck. Den befintliga arbetsgruppen med ansvar för hedersärenden på kommunen förstärks, och samarbetet med Tjejers rätt i samhället (TRIS) för åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck utökas. Nu tillkommer ett nytt hedersresursteam som ska fungera som ett strategiskt nätverk för långsiktig kompetensförsörjning.

– Den som utsätts för hedersrelaterat förtryck ska ges samhällets fulla och osvikliga stöd. Vi genomför just nu stora satsningar tillsammans med TRIS för att bli bättre på att upptäcka, larma och ge rätt stöd. Införandet av ett strategiskt nätverk som hedersresursteam hjälper oss att bibehålla och sprida dessa kunskaper i framtiden, säger Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden.

Utbildning av kommunens personal

Genom att skapa ett dedikerat hedersresursteam vill kommunen säkerställa att alla som är anställda i kommunen och har kontakt med barn och unga i sitt arbete, vet hur de ska jobba för att upptäcka och utreda ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersresursteamet ska erbjuda kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg.

– Vi måste stå enade som kommun och fortsätta utveckla vårt arbete och våra metoder när det gäller hedersrelaterat våld. Att säkerställa att våra medarbetare som möter de utsatta har nödvändig kunskap och använder beprövade metoder är av stor vikt, säger Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande i socialnämnden.

Samordning mot våld och förtryck

Hedersresursteamet ska bestå av nyckelpersoner från förvaltningar, organisationer och myndigheter i Uppsala och ska fungera som ett expertstöd i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Teamet ska träffas minst två gånger per år för att planera genomförandet av aktiviteter och även kunna ses oftare och med kort varsel vid behov.

– Det är viktigt att skapa en gemensam plattform i Uppsala för hedersrelaterade frågor för att kunna jobba proaktivt och hindra att unga drabbas. Vi behöver jobba tillsammans på socialtjänst och skolor och med andra organisationer för att kunna förstå och bemöta de här unga individernas utsatthet, säger Sofia Venemalm, strateg på socialförvaltningen.
Socialnämnden beslutade den 28 maj om en budget för hedersresursteamets arbete under 2020 med 800 000 kronor av socialstyrelsens utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer.

Kontakter

Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden, Uppsala kommun

Mobil: 070-438 8835
E-post: eva.christiernin@pol.uppsala.se

Alexandra Steinholtz (M) 2:e vice ordförande i socialnämnden, Uppsala kommun
Mobil: 076-812 4218
E-post: alexandra.steinholtz@pol.uppsala.se

Sofia Venemalm, strateg på socialförvaltningen, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 1213
E-post: sofia.venemalm@uppsala.se

Eva Kjeller, presskommunikatör
Mobil: 072-596 9010
E-post: eva.kjeller@uppsala.se