Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Nya regler för fritidsodling

Reglerna för fritidsodling i Uppsala kommun förändras. Syftet med de nya reglerna är att få mer ordning och reda, med utgångspunkt i att det ska vara rättvist för alla. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 20 november.

Under processen med att ta fram det nya regelverket har kommunen så långt det varit möjligt bemött olika synpunkter och önskemål från föreningarna. Ett sådant gäller vattenledningar och brunnar, där kommunen enligt nya regelverket nu tar kostnaden vid större investeringsåtgärder. 

 

I Uppsala upplåter kommunen mark till 20 odlingsföreningar som sammanlagt har cirka 2 000 odlingslotter. Det nya beslutet innebär att föreningen nu ska betala för alla sina lotter, tidigare betalade man för uthyrd lott. Den nya kostnaden blir 50 öre per kvadratmeter. För de flesta föreningar innebär det en sänkning av kostnaden man har för att hyra mark av kommunen. 

 

En nyhet i regelverket är att den tillåtna maxhöjden på ett drivhus får vara max 0,9 meter. Förändringen är en anpassning till gällande plan- och bygglovsstiftning. Under växtsäsongen kommer det fortsätta vara tillåtet att sätta upp nedmonterbara växthus, skydd mot skadedjur eller liknande om de inte kräver bygglov. En process som på sikt innebär mer välordnade förhållanden och därmed större trivsel på odlingslottens område. 

 

Efter att reglerna nu är beslutade kommer kommunen att ta fram arrendeavtal som ska tecknas med föreningarna.

- Allt fler intresserar sig för odling och vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att odla sina egna grödor då det bidrar till både trivsel och välbefinnande, samt främjar folkhälsan och biologisk mångfald i staden, säger Rickard Malmström (MP), ordförande gatu- och samhällsmiljönämnden.

- Stadsodlingen är viktig både för att utveckla en grön stad och för krisberedskapen. Men för att underlätta för de som vill odla behöver vi ha tydliga regelverk, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

De nya reglerna för fritidsodling - som nu ersätter de tidigare riktlinjerna - börjar gälla omedelbart och har en planerad införandetid på ett år. Detta för att föreningarna ska ha möjlighet att följa dem.

För mer information