Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Ny gemensam familjecentral ska öppna i Gottsunda centrum

Hösten 2021 kommer öppna förskolan, Svenska för invandrare (SFI) och Råd & Stöd flytta in i gemensamma lokaler med Mödra- och Barnavårdscentralen i Gottsunda centrum. Målet med den nya familjecentralen är att ytterligare stärka fokus på barnens och familjernas behov.

Gottsunda centrum
Gottsunda centrum. Foto: Anders Tukler

Etableringen av den tvärprofessionella familjecentralen utgör en del av Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 2018-2020:s pågående samordningsarbete i området, och ett led i att stärka Uppsala kommuns familjecentrerade arbetssätt för förbättrade uppväxtvillkor.

Den nya familjecentralen kommer att förstärka Uppsala kommuns familjecentrerade arbetssätt i området genom att:

  • samordna föräldrastöd
  • vidareutveckla befintliga kunskaps- och hälsofrämjande verksamheter
  • främja föräldrars utbildning och egenförsörjning för att motverka ekonomiskt utsatta barnhushåll, genom en nära koppling till arbetsmarknadsförvaltningens Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda centrum.

I början av 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag. Fokusområden för den nya familjecentralens samverkansform sätter barnens uppväxt i centrum genom att främja:

  • barns möjligheter till en god start i livet
  • barns förutsättningar genom skolåren
  • förutsättningar för utbildning och egenförsörjning efter avslutad gymnasieutbildning.

En familjecentral som den som kommer att etableras i Gottsunda centrum är både en samverkansform och en hälsofrämjande arena för föräldrar och andra viktiga vuxna. På familjecentralen kommer olika professioner arbeta i nära samverkan, vilket möjliggör att det är lättare att hitta lösningar för olika problem. Detta underlättar för familjer att snabbt och enkelt få hjälp när behovet av lite extra stöd kan uppstå.

Familjecentralen kan i och med detta även bidra till att vara ett kunskaps- och informationscentrum för andra verksamheter som möter barn och familjer, både i Gottsunda och i andra delar av kommunen.