Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Nu finns riktlinjer för kommunens betesmark

Kommunstyrelsen tog idag beslut om riktlinjer för att kunna hantera kommunens betesmark mer effektivt, ekonomiskt, enhetligt och tydligt.

Två får på bete i en hage.

Kommunen arrenderar i dagsläget ut cirka 280 hektar betesmark. Markerna ligger ofta tätortsnära och är samtidigt populära fritidsområden för kommuninvånarna. Kommunen är mån om att behålla så mycket betesmark som möjligt då det finns en stor ekologisk vinst med betande djur.

– Det har tidigare inte funnits några riktlinjer för hur kommunen ska hantera betesmark. Riktlinjerna ska främja så mycket betesskötsel som möjligt men de är även till för att arrendatorerna, i största möjliga mån, ska likabehandlas, säger Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Betad mark är både estetiskt tilltalande och stärker den biologiska mångfalden i staden samtidigt som vi får en ökad kunskap om djur och natur när vi får uppleva dem i vår närhet, säger Rickard Malmström (MP), ordförande gatu- och samhällsmiljönämnden.

Arrendatorernas kostnad för arrendena kommer att minska och långsiktigt bedöms skötselkostnaden för betesmarken att minska också för kommunen. Arrendeavtalen för betesmark ska upplåtas på antingen 1 eller 5 år med möjlighet till förlängning.

Läs riktlinjerna för betesmark