Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Mer service till landsbygden - kommunen tar långsiktigt ansvar för servicepunkterna

Sedan 2018 har Uppsala kommun initierat servicepunkter i flera orter på landsbygden, både för kommersiell och offentlig service. Dessa har fått medel från Tillväxtverket, men nu tar kommunen över och skriver avtal med de olika aktörerna.

David Reuterhäll arbetar på Handlar’n i Oxsätra som driver en av servicepunkterna i
Uppsala kommun.

David Reuterhäll arbetar på Handlar’n i Oxsätra som driver en av servicepunkterna i Uppsala kommun.

- Vi kommer långsiktigt att stödja utvecklingen på landsbygden, för både kommersiell och offentlig service. Servicepunkterna förbättrar förutsättningarna för att bo och verka på landsbygden och är ett led i arbetet med att göra Uppsala till Sveriges bästa landsbygdskommun, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.  

De nya avtalen omfattar servicepunkterna i Oxsätra, Vattholma, Tuna, Knutby och Vänge. Kommunen planerar att öppna servicepunkter på ytterligare fyra orter under sommaren och hösten.

- Servicepunkterna och de som driver dem har en viktig roll att spela för utvecklingen av näringslivet på vår landsbygd. De har tagits emot väldigt bra hittills, säger Erik Pelling.

I avtalen specificeras bland annat hur servicepunkterna ska drivas i samverkan mellan kommunen, lokala företag och föreningar för bygdens utveckling. Fokus är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel. Vilken service som behövs varierar mellan bygderna. Det handlar också om att skapa nya mötesplatser. Uppsala kommun stöttar verksamheten både finansiellt och administrativt.

- En kommersiell basservice är oerhört viktig för bygdens lokala ekonomi som är en del av hela näringslivet i Uppsala kommun, säger Yasmine Fröbom, näringslivsutvecklare och ansvarig projektledare.

- Avtalen löper på årsvis. Första året ska vi se hur servicepunkterna fungerar i praktiken, vilket värde de skapar för bygden och om det är något som behöver ändras eller omvärderas, säger hon.