Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Mer ljus i Gottsunda med projektet Vinterljus

I dialog med boende i Gottsunda och Valsätra framkom att de önskar mer ljus för att öka tryggheten. Nu blir önskemålet verklighet med Uppsala kommuns projekt Gottsunda Vinterljus. Med start i början av december får bland annat infarten till Bandstolsvägen, Lina Sandells park och Gottsunda torg mer ljus installerat. Satsningen är en del av kommunens övergripande satsning på området.

Uppsala kommun installerar permanent gatubelysning vid Bandstolens infart, torg, lokalgata, och gångpassagen mellan Gottsundaskolan och simhallen.

På flera platser installeras även dekorativ effektbelysning, det gäller gångpassagen mellan Gottsundaskolan och simhallen men även Lina Sandells park och Gottsunda torg.

Initiativet grundar sig i medborgardialoger där boende eller verksamma i Gottsunda har pekat ut platser som upplevs antingen som otrygga, eller platser som uppskattas men, som genom förbättrad belysning ska kunna bli mer tillgänglig även under vintermörkret.

– Gottsunda torg är en uppskattad mötesplats för människor från både Gottsunda och omkringliggande delar av staden. Torget har till och med lyfts fram som en ”livsnödvändig lekplats”, och det vill vi ta tillvara på och utveckla genom att bland annat göra den ännu mer inbjudande även kvällstid, säger Örjan Trapp, projektledare.

Gångpassagen mellan Gottsundaskolan, Treklangen, Simhallen och Boule och bollhallen används idag av många barn och ungdomar på väg till eller från skolan och idrottsanläggningar. Stråket har av boende pekats ut som trångt och otryggt. För att råda bot på det ska delar av stråket få spännande effektbelysning som ska bidra till att bryta upp det långsmala stadsrummet.

Även Bandstolsvägens lokalgata ska permanent få bättre belysning för att öka tryggheten.

– Vi satsar också på att installera permanent och dekorativ tillfällig vinterbelysning för att skapa trevnad på en gata som många i våra dialoger med Gottsundaborna säger att de upplever som otrygg och stökig. Vi hoppas att ljuset ska bidra till öka trevnaden. Det är självklart inte tillräckligt, men ett viktigt bidrag till öka tryggheten, säger Per-Erik Johansson, projektledare med ansvar för gatubelysning .

Satsningen är möjlig genom att kommunen sökt bidragspengar från delegationen mot segregation.

För mer information

Per-Erik Johansson, projektledare med ansvar för gatubelysning
Telefon: 018-727 46 43
E-post: per-erik.johansson@uppsala.se

Örjan Trapp, projektledare Gottsunda planprogram
Telefon: 018-727 86 32
E-post: orjan.trapp@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27