Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Kommunen planerar långsiktig hantering av covid-19

Uppsala kommun delar Länsstyrelsens bedömning att spridningen av covid-19 och hanteringen av dess konsekvenser kommer kräva aktiva åtgärder fram till tidig höst.

Höstlöv i Odinslund

Uppsala kommuns verksamheter fortsätter agera för att hantera en ökad smittspridning av coronaviruset. Det finns sedan tidigare goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

I dagsläget delar kommunen den bedömning som gjorts av Länsstyrelsen att det kommer att krävas aktiva åtgärder för fortsatt hantering av situationen fram till tidig höst.

Kommunen har sedan tidigare aktiverat sin inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för att kunna agera snabbt, effektivt och kommungemensamt med anledning av utbrottet av coronaviruset. Bland annat tas riskanalyser fram för alla samhällsviktiga verksamheter i kommunen, och regelbundna samverkansmöten hålls såväl internt som med externa parter.

Utgångspunkterna för kommunens arbete är främst att:

  • Vi följer ansvariga myndigheters anvisningar.
  • Vi samverkar regionalt.
  • Vi upprätthåller viktiga funktioner.
  • Begränsa smittspridning i kommun och region.
  • Säkerställa resurser till vård och omsorg.
  • Begränsa inverkan på annan samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.
  • Anpassa verksamhet till de nya förutsättningarna.