Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Kommunen och Diakonistiftelsen Samariterhemmet ingår ett treårigt partnerskap

Uppsala kommun och Diakonistiftelsen Samariterhemmet ingår ett offentligt idéburet partnerskap (IOP) från maj 2017 till sista december 2019. Diakonistiftelsen Samariterhemmet kan därmed starta en ny verksamhet särskilt inriktad på målgruppen ensamboende äldre som upplever sig ensamma och socialt isolerade.

Uppsala kommun och Diakonistiftelsen Samariterhemmet ingår en överenskommelse om offentligt idéburet partnerskap (IOP) från maj 2017 till sista december 2019. Det fattade äldrenämnden beslut om 27 april.

Verksamheten kommer att finnas i stiftelsens lokaler på Dragarbrunnsgatan 69 där Uppsala Stadsmission tidigare har haft träffpunkten Grändens café.

– Den nya verksamheten är särskilt inriktad på ensamboende äldre som är socialt isolerade. För att kunna driva verksamheten har stiftelsen efterfrågat samverkan med oss. Eftersom vi har stort förtroende för Diakonistiftelsen Samariterhemmet tror vi att vi tillsammans kan erbjuda den målgruppen en mötesplats som bryter isoleringen, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

– Alltför många äldre lider av ensamhet och gruppen tenderar att öka. Därför vill Diakonistiftelsen Samariterhemmet, i samverkan med Uppsala kommun, vara med och förebygga de negativa hälsoeffekter som ensamhet skapar, säger Lennart Lindgren, direktor på Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala.

Äldreförvaltningen och Diakonistiftelsen Samariterhemmet har fört en kontinuerlig dialog om stiftelsens verksamheter. I och med det nya partnerskapet ska kommunen delfinansiera verksamheten med 1 000 000 kronor i år och med 1 500 000 kronor årligen 2018 och 2019.

Överenskommelsen har utarbetats i samverkan mellan parterna och bygger på att föreningen stiftelsen når minst 30 deltagande personer per dag under 2018 och 2019. Verksamheten beräknas att starta i augusti 2017 och successivt byggas upp under hösten.

Mer information

Monica Östman, (S), ordförande i äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41 
E-post: monica.ostman@bredband.net

Gunn-Henny Dahl, förvaltningsdirektör på äldreförvaltningen
Telefon: 018-727 13 09
E-post: gunnhenny.dahl@uppsala.se

Lennart Lindgren, direktor på Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala
Telefon: 070-69 33 953
E-post: lennart.lindgren@samariterhemmet.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se