Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Kommunen inför 1-kronas parkering i centrum

Vid dagens krisledningsnämnd fattades beslut inom främst näringslivet och handel, i syfte att underlätta i den mycket svåra situation som uppstått efter covid-19. Enligt en mätning från Uppsala Citysamverkan har kundunderlaget i centrum minskat med nästan hälften under de senaste veckorna, jämfört med samma period förra året. För att bemöta utvecklingen har Krisledningsnämnden därför beslutat att införa stora lättnader i parkeringsavgifterna inne i centrum.

Kommunen inför 1-kronas parkering i centrum

Spridningen av coronaviruset har en betydande påverkan på flera näringar i Uppsala kommun. Många näringsverksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra. För att stötta handel och restauranger beslutade krisledningen under torsdagens möte att sänka parkeringsavgiften inne i centrala Uppsala, dvs zon A, till 1 krona per timme de två första timmarna vid betalning med app. Beslutet gäller tillsvidare och som längst till och med 31 maj 2020.

– Just nu vänder vi på alla stenar för att mildra effekterna av coronavirusets spridning. Nu sänker vi tillfälligt parkeringsavgifterna i city för att underlätta för handel och lokala företag, säger Erik Pelling (S), krisledningsnämndens ordförande.

– Läget är allvarligt och vi ska gör allt i vår makt för att underlätta för våra företag. Som stöd för handeln och företagare måste bilburna Uppsalabor känna att de kan välja att parkera och handla i city. Inriktningen är att stötta småföretag och handel, säger Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Det kommunägda Uppsala Parkerings AB rekommenderas att genomföra samma förändring i Centralgaraget på Stationsgatan; att avgiften sänks från 20 kr per timme de första två timmarna till 1 kr per timme. Avgiftssänkningen kommer att genomföras så snart det är tekniskt möjligt.

Intäktsbortfallet som blir följden av förändringen, kompenserar Uppsala Parkerings AB genom reglering av löpande avtal mellan bolaget och kommunen genom gatu- och samhällsmiljönämnden.

–  Handeln och restauranger i Uppsala står inför ett pressat läge. För att stimulera fortsatt handel trots dessa förödande tider behövs åtgärder omgående. Vi vill att kommunen ska vara rikt på företag även när denna kris är över, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd.

Krisledningsnämndens beslut:

1. att snarast möjligt införa parkeringsavgift om 1 kr/timme i zon A de två första timmarna för de parkeringar som kommunen förfogar över när betalning sker via applösning.

2. att rekommendera Uppsala Parkerings AB att genomföra motsvarande lösning för bolagets P-hus i zon A.

3. att rekommendera andra aktörer med avgiftsbelagd besöksparkering inom zon A att följa kommunens exempel.

4. att intäktsbortfallet som blir följden av förändringen, kompenseras Uppsala Parkerings AB genom reglering av löpande avtal mellan bolaget och kommunen genom gatu- och samhällsmiljönämnden.

5. att beslutet om parkeringsavgifter gäller tillsvidare och som längst till och med 31 maj 2020.

6. att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram ett förslag om hur sommargågator och liknande koncept kan iordningställas i city i syfte att skapa fungerande och attraktivt stadsutrymme för näringsverksamhet utomhus.

Krisledningen beslutade även att tillståndsgivningen kommer att ske snabbare och markupplåtelseavgiften slopas, fram till 31 december 2020. Tillståndsgivningen från polisen kommer att underlättas, genom dialog mellan kommunen och polisen.

För mer information