Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Kommunen ger bygglov för 222 hyresrätter

Igår beslutade plan och byggnadsnämnden att bevilja bygglov för tre flerbostadshus som angränsar till det planerade nya torget i Östra Sala backe. De tre husen rymmer 222 lägenheter, LSS-lägenheter och ytor för verksamheter vid markplan.

Där marken så sent som för tio år sedan upptogs av en kraftledning växer nu området Östra Sala backe fram och binder ihop stadsdelarna Årsta och Sala backe. Nu har plan- och byggnadsnämnden beviljat bygglov för ytterligare tre bostadshus med hyresrätter och yta för verksamhet. Genom en markanvisningstävling har kommunen bland annat ställt krav på prisrimliga hyresrätter vilket byggherrarna har tagit fasta på vid planeringen av fastigheterna.

- Efterfrågan på billigare hyresrätter är stor och kommunen har kritiserats för att bygga för dyra bostäder. Därför känns det glädjande att vi kan möta Uppsalabornas behov och erbjuda ett bra boende även för målgrupper som kan ha svårt att ta sig in på bostadsmarknaden idag, säger Erik Pelling(S), kommunstyrelsens ordförande.

Ekologisk hållbarhet

Östra Sala backe var ett av de första områden där kommunen började nosa på hur man kan motivera marknaden att jobba med hållbarhetsfrågor. Konkret handlar det om materialval, som att till exempel bygga fler stommar i trä, att hitta smarta lösningar för dagvattenhantering och att låta taken täckas av växter och solceller. Det handlar också om mobilitetslösningar som främjar cyklande, möjliggör bilpooler och samordnar varutransporter.

- Ett av husen är byggt med trästomme, något som vi kommer att se mer av tack vare klimatfördelarna med byggmaterialet trä, berättar Sofie Rosell Güler, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Bygglovet är kommunens sista kontrollstation när kommunen säljer mark till bostadsändamål. När bygglovet är beviljat av plan- och byggnadsnämnden och de utlovade kvaliteterna är säkrade kan kommunstyrelsen gå vidare med markförsäljningen. Bostäderna väntas stå klara för inflyttning 2023.

För mer information

  • Joakim Käppe, bygglovshandläggare, stadsbyggnadsförvaltningen
  • Telefon: 0187274206
  • E-post: Joakim.Kappe@uppsala.se