Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Gottsunda får nya detaljplaner

Uppsala kommun fattade 1 juni beslut om att utveckla Hugo Alfvéns väg och kvarteret Linklubban i Gottsunda. Plan- och byggnadsnämnden fattade också beslut om att detaljplanelägga ytterligare områden i Gottsunda och Valsätra.

Illustration av Hugo Alfvéns väg

Hugo Alfvéns väg ska bli ett stadsstråk i ett Gottsunda som blir en central punkt när staden växer alltmer. Illustration: Archus Arkitekter

Beslutet innebär att Uppsala kommun tar ett steg framåt för att bredda och omvandla Hugo Alfvéns väg för att möjliggöra en snabb och effektiv kollektivtrafik och att utveckla gaturummet till ett nytt stadsstråk. För Linklubban innebär beslutet att mark, som idag till största delen är bebyggd med garage och parkeringsdäck, istället kan omvandlas till en stadsdel med bostäder, torg och verksamhetslokaler.

– Redan idag bor 15 000 människor i Gottsunda som är en viktig stadsdel när allt fler bosätter sig och arbetar i Uppsala. I och med att den blir en del av det kollektivstråk som ska knyta ihop Ultuna, Ulleråker och Rosendal med den centrala staden blir området med sin gröna karaktär ännu mer attraktivt och vi behöver skapa både bostäder och arbetsplatser här, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Redan nu pågår detaljplaneläggningen av kvarteret Blomdahl och utvecklingen av Lina Sandells park som en del av kommunens vilja att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen på detaljerad nivå av centrala Gottsunda.

Utvecklingen av detaljplanerna Blomdahl och Linklubban kan möjliggöra många nya bostäder centralt i Gottsundaområdet. Tillsammans med omvandlingen av Hugo Alfvéns väg skulle det väva samman Gottsunda och Valsätra och skapa en ökad variation, trygghet och förbättrade miljöer i området. 

– Gottsunda är en anrik del av staden och det nya som ska byggas måste vävas samman med och lyfta fram det som redan finns i området. Här finns till exempel en av de kända Linnéstigarna, säger Erik Pelling.

Under den fortsatta planläggningen av området ska kommunen bjuda in alla som vill att få lämna synpunkter och tycka till om förslaget innan kommunen antar de slutliga detaljplanerna. 

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Lisa Björk, planarkitekt
Telefon: 018-727 44 71
E-post: lisa.bjork@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se