Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Förstärkt stöd till föreningslivets samlingslokaler

I torsdags beslutade kulturnämnden att införa ett tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler. Stödet är tänkt att kompensera bortfall av hyresintäkter för föreningar i samband med covid-19-pandemin.

Penslar

Kulturnämnden i Uppsala kommun beslutade i torsdags om att införa en tillfällig stödform för de föreningar som uppbär verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler och som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Stödformen finansieras genom medel som tidigare avsatts för upprustningsstöd till samlingslokaler.

– Vi vill värna om ett fortsatt levande föreningsliv i hela kommunen. Landsbygdens allmänna samlingslokaler nyttjas av många i närområdet för en bred verksamhet riktad till alla åldrar. Genom det tillfälliga stödet vill vi hjälpa föreningarna genom krisen så att aktiviteterna kan fortgå även i framtiden, säger Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande..

I Uppsala kommun finns 29 allmänna samlingslokaler med kommunalt verksamhetsstöd. 27 av dem ligger på landsbygden. Coronapandemin har medfört att föreningars aktiviteter och andra evenemang som brukar hållas i lokalerna, från pensionärsgymnastik till linedance och föreningsmöten, i stort sett har upphört. Följden blir ett stort bortfall av hyresintäkter för de lokalhållande föreningarna.

– Många av föreningarna är beroende av hyresintäkter från andra ideella föreningar och programarrangörer och eftersom dessa aktiviteter avstannat helt drabbas de hårt ekonomiskt. Om krisen blir långvarig är risken stor att verksamheter som funnits länge kan tvingas att upphöra och att lokalsamhället förlorar viktiga mötesplatser, säger Linda Eskilsson.