Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Samma betyg för Uppsalas företagsklimat

Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala har bara gett marginella förändringar, enligt näringslivet. Samtidigt sjunker betyget något för företagsklimatet i Sverige som helhet. Det framgår av den årliga enkät som Svenskt Näringsliv presenterade 26 maj.

Företagsklimatet 2020

Svenskt näringsliv ställer varje år en rad frågor till sina medlemmar om olika aspekter på kommunernas företagsklimat. I årets rapport ger företagarna Uppsala samma betyg som förra året sammantaget, 3,1 på en 6-gradig skala. Frågor om infrastruktur – "Mobilnät och bredband" samt "Vägnät, tåg- och flygförbindelser" – sticker ut med en synbar förbättring.

– Tillsammans med staten och regionen har Uppsala kommun inlett vår största satsning på infrastruktur i modern tid, med bland annat fler tågspår, utbyggd kollektivtrafik och bättre tillgång på bredband på landsbygden, säger Mohamad Hassan (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Bättre service och bemötande

Även "Tillgång på relevant kompetens" och "Kommunens service och bemötande" får högre betyg av företagarna.
– De senaste åren har vi tagit flera steg i rätt riktning i vårt arbete för bättre dialog och företagsservice i Uppsala. Det är glädjande att det märks i mätningen, även om vi har en bra bit kvar innan vi kan vara nöjda.
Han menar att kommunens dagliga kontakter med företagare har förbättrats.
– Vi har en tätare dialog med näringslivet, i allt från leverantörsträffar till besök ute i företagen. Jag hoppas också att vi kan genomföra vår årliga företagsservicedag i september, där representanter från Svenskt näringsliv, Företagarna och Handelskammaren deltar.

Rekord i antal nystartade företag

Charlotte Skott, näringslivsdirektör, tycker att Svenskt näringslivs mätning är ett bra komplement till kommunens egen nöjd-kund-mätning, NKI, och att de båda ska ses i ett sammanhang för hela Sverige.
– Båda mätningarna visar på en viss förbättring av företagsklimatet i Uppsala över de senaste åren. Det första kvartalet i år har vi till och med rekord i antal nystartade företag i kommunen, vilket ytterligare förstärker bilden, säger hon.
– Vi ser att många av de insatser vi har gjort under året ännu inte har gett effekt. Men även om vårt betyg inte sjunker, som betyget för företagsklimatet i Sverige som helhet gör, så har vi mycket att fortsätta att jobba med för att stötta företagen och förbättra deras möjligheter i kommunen.
Ta del av hela rapporten.