Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Företagens betyg på kommunen ökar något

Enligt en årlig mätning av hur nöjda företagen är med kommunens service har Uppsala kommun förbättrat sig inom flera områden. Totalbetyget är dock fortfarande lägre än riksgenomsnittet.

– Företagsklimatet i Uppsala måste bli bättre om vi ska nå vårt mål om 70 000 nya jobb och från kommunens sida arbetar vi hårt med att förbättra bemötandet och servicen till företagen. Vi har fortfarande lång väg kvar, men det är glädjande att ansträngningarna har gett resultat inom flera områden, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

I Uppsala har 1130 företag svarat på frågor om hur nöjda de är med kommunens tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De områden som omfattas av mätningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd.

I undersökningen för år 2016 får Uppsala kommun ett sammanvägt Nöjd-Kund-Index (NKI) på 67, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 70. Uppsalas kommuns NKI-betyg har dock ökat något från år 2014 då Uppsala fick NKI 66.

Inom kategorierna brandskydd, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd har företagen blivit mer nöjda med kommunens service.

När det gäller bygglovshantering har Uppsala kommuns betyg däremot sjunkit och är på en låg nivå jämfört med andra kommuner.

– När det gäller bygglov har vi satsat på förbättrad service genom väsentligt kortade handläggningstider och en effektivare process. Vi fortsätter utvecklingsarbetet i nära dialog med näringslivet och jag hoppas att det kommer att märkas i kommande företagsenkäter, säger Marlene Burwick.

Några exempel på pågående åtgärder för att förbättra servicen till Uppsalas företag:

  • Förbättrad information på kommunens hemsida (checklistor, exempelritningar, m m).
  • Förkortade handläggningstider för bygglov (från 5,1 veckor i genomsnitt år 2015 till 3,2 veckor 2016).
  • Nya e-tjänster för att söka olika tillstånd från kommunen.
  • Djupintervjuer med företagare för att förstå företagens behov och hitta förbättringspotential i kommunens olika verksamheter.
  • Löpande dialog, möten och workshops med referensgrupper från näringslivet.

Hela rapporten om Företagsklimatet 2016 och kommunernas service till företagen finns att läsa på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) hemsida .

Mer information

Ann-Charlotte Berger d’Argy, näringslivsutvecklare, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 88 80
E-postAnn-Charlotte.Berger-dargy@uppsala.se

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018- 727 13 34
E-postmarlene.burwick@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-posterik.boman@uppsala.se