Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Företagen allt mer nöjda med kommunens service

Företagen i Uppsala blir allt mer nöjda med kommunens service. Det framgår av det nöjdkundindex över företagsservice som Sveriges kommuner och regioner presenterade 22 april.

Kommunernas service i myndighetsärenden mäts varje år av Sveriges kommuner och regioner, SKR. I den senaste mätningen gör Uppsala framsteg.

- Företagens framgång är helt avgörande för samhällets utveckling, välstånd och framtida arbetsmarknad. Därför satsar kommunen stora resurser och mycket tid åt att förbättra företagsservicen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunernas service i myndighetsärenden mäts varje år av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Företag som har haft ett konkret myndighetsärende inom brandskydd, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller bygglov får skatta den service de fått vilket ger ett nöjdkund-index, NKI. I den senaste mätningen, för 2019, ökar det totala NKI-resultatet för Uppsala kommun från 71 till 72 av 100 möjliga.

- Politisk prioritering av företagarfrågorna samt stor satsning på utbildning i företagsservice för kommunens handläggare, ökad tillgänglighet och nya digitala tjänster är några orsaker till Uppsalas förbättring. De senaste tre åren har vi sett att det vi gör ger resultat och vi klättrar stadigt, från NKI 68 till NKI 72, säger Mohamad Hassan(L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Kommunen har även arbetat med att förbättra information och tillgänglighet, som exempelvis digitala ansökningsformulär och utökade öppettider på servicetelefon och e-post.

- NKI 72 är bra, enligt SKR och vi har kommit en bit på väg. Det är vi stolta och glada för, men absolut inte nöjda. Vi fortsätter att jobba stenhårt med att lyfta vår företagsservice på alla områden, vi har ännu stor förbättringspotential. Företagsservice ska bli vårt nästa prisregn, säger Charlotte Skott, näringslivsdirektör.

Närmare 900 företag har svarat på hur de upplevde Uppsalas kommuns service 2019.

Bäst resultat ger företagen myndighetsområden som ligger inom miljöförvaltningen med NKI som är högre än snittet i Sverige.

Nöjdkund-index för Uppsala kommun 2019 (2018)

Serveringstillstånd: NKI 81 (77)

Livsmedelstillsyn: NKI 81 (76)

Brandskydd: NKI 75 (78)

Miljötillsyn: NKI 72 (70)

Markupplåtelse: NKI 68 (67)

Bygglov: NKI 55 (61)

Genomsnittligt, 872 svar: NKI 72 (71)

För mer information