Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Fler kontor och butikslokaler ska byggas i Främre Boländerna

Uppsala kommun har fattat beslut om ett strukturprogram för att utveckla Främre Boländerna med kontor, verksamhetslokaler och service. Efter att Resecentrum och Stationsgatan blivit färdiga har önskemålet hos fastighetsägare att utveckla området vuxit.

Vy från Säbygatan söderut från korsningen med Bergsbrunnagatan. Ill: Olof Eriksson

Syftet med strukturprogrammet är att göra klart förutsättningarna för att området mellan Strandbodgatan, Museijärnvägen, Björkgatan och rangerbangården ska få mer av en innerstadskaraktär. Eftersom det är många olika markägare i området, är det viktigt för kommunen att samordna stadsdelens omvandling.

Strukturprogrammet omfattar bland annat principerna för kvarter, gatumiljöer och bebyggelse för att dra nytta av det strategiska läge som Boländerna har för verksamheter med regionen och världen som marknad.

–Många av Uppsalas befintliga företag växer och nya företag vill etablera sig här. Men framstegen sker inte av sig själv och vi ska inte lämna utvecklingen åt slumpen. Vi måste alltid jobba med att stärka Uppsalas attraktionskraft för framtida investeringar från näringslivet. Nu möjliggör vi för kontor och butikslokaler i ett av Uppsalas bästa lägen med krypavstånd till resecentrum. Det innebär fler jobb till Uppsala, att vårt kommersiella utbud ökar och att innerstaden växer söderut, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

I programmet ingår även en översyn av och hur kulturmiljöerna i området kan bevaras med stöd av plan- och bygglagen och om möjlig placering av höga hus utan att dessa påverkar siktlinjerna och områdets karaktär.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon:
018-727 65 27
E-post:
maria.hasselgren@uppsala.se