Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

EU-myndighet kan placeras i Uppsalaregionen

På torsdagens regeringssammanträde beslutar regeringen att aktivt verka för att EU:s läkemedelsmyndighet ska flytta till Stockholm-Uppsalaregionen. Uppsala kommun välkomnar beskedet och har redan börjat undersöka möjligheterna för en eventuell flytt.

– EU:s läkemedelsmyndighet EMA har stor strategisk betydelse för Europas globala konkurrenskraft och en placering i vår region skulle få stor betydelse för att skapa jobb och tillväxt, inte bara för Uppsala och Stockholm utan för hela Sverige, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

EU:s läkemedelsmyndighet EMA (European Medicines Agency) ligger idag i London, men kommer troligen att behöva flytta till ett annat EU-land när Storbritannien lämnar EU. Beslutet om vart myndigheten ska flytta fattas av EU:s ministerråd. Myndigheten har till uppgift att godkänna och övervaka läkemedel inom EU och har över 800 anställda. Dessutom är ett nätverk av 4 500 forskare knutna till myndigheten.

– Stockholm-Uppsalaregionen har redan ett väl utvecklat kluster inom läkemedelssektorn. Här finns bland annat världsledande kompetens inom biologiska läkemedel, något som EMA kan dra nytta av. Dessutom kan kompetensen som finns bland annat inom svenska Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt hjälpa till att minimera risken för avbrott och driftstörningar i samband med en flytt, säger Yvonne Näsström, näringslivsdirektör på Uppsala kommun.

Uppsala kommun ingår i en arbetsgrupp tillsammans med företrädare för bland annat länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stad, handelskammaren och Karolinska Institutet för att förbereda och verka för en placering i regionen.

– Vi står redo att ta emot EMA och har många goda argument för en flytt hit. Men konkurrensen från andra länder är stenhård och en placering i Sverige kommer att kräva ett uthålligt och samordnat arbete från alla aktörer, säger Marlene Burwick (S).

Mer information

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 34
E-post: marlene.burwick@uppsala.se

Yvonne Näsström, näringslivsdirektör, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 13 83
E-post: yvonne.nasstrom@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28