Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Ett misstänkt fall av legionellasmitta på Vipängens korttidsverksamhet

Vipängens korttidsverksamhet tar tillfälligt inte in vårdtagare efter att misstänkt legionellasmitta har upptäckts.

Ett fall av misstänkt legionellasmitta har upptäckts vid Vipängens korttidsverksamhet. Uppsala kommun har därför beslutat att tillfälligt inte ta emot nya vårdtagare till Vipängen under den tid då prover tas vid kranar i hela fastigheten.

– Under provtagningsperioden kommer vårdtagare att kunna tvätta sig men inte att kunna duscha. Däremot är det ingen fara att dricka vattnet och inte heller någon fara i samband med matlagning, säger Marja Hedin, avdelningschef för förebyggande och jour i Uppsala kommun.

– Vi har tagit prov på boendets varmvatten och väntar på provsvar. Relevanta åtgärder behöver vidtas omedelbart även om preliminärt svar kommer på tisdag nästa vecka och den slutliga avläsningen kommer först om tio dygn, säger Patrik Brodd, avdelningschef för enskilt vatten och avlopp, områdes- och hälsoskydd på miljöförvaltningen.

Utöver provtagning ska vattenledningarna hetspolas. Dagligen ska alla tappställen, det vill säga alla kranar, spolas. För att förebygga återkommande utbrott ska alla kranar spolas enligt fastställda rutiner för vårdhygien även i fortsättningen.

Om provsvaren visar på legionellasmitta följer kommunen upp med provtagningar, för att se att åtgärderna har avsedd effekt.

Vårdtagare får information av vårdpersonalen och även anhöriga får information per telefon under dagen om den misstänkta smittan.

Information om legionella finns på 1177 Vårdguidens webbplats

För mer information

Marja Hedin, avdelningschef för förebyggande och jour i Uppsala kommun
Telefon: 018-727 65 98
E-post: marja.hedin@uppsala.se

Patrik Brodd, avdelningschef för enskilt vatten och avlopp, områdes- och hälsoskydd på miljöförvaltningen
Telefon: 018-727 43 48
E-post: patrik.brodd@uppsala.se

Presskontakt 
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se