Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Eriksbergs grundsärskola tillfälligt stängd

Skyddsombuden har under onsdag 25 november lagt ett skyddsombudstopp för att bedriva verksamhet på Eriksbergs grundsärskola. Skolan kommer därför behöva hålla stängt under torsdagen tills Arbetsmiljöverket kan fatta beslut i ärendet. Vårdnadshavare till alla elever på skolan kontaktas under kvällen.

Eriksbergs grundsärskola har haft en ansträngd arbetssituation under flera veckor på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen. Skolan har haft ett eller ett par bekräftade fall av covid-19 i veckan under den senaste månaden, sammanlagt åtta kända fall. Vissa kan ha smittats på skolan och det finns en oro bland personalen för att bli smittad. Skyddsombudet på skolan har därför begärt ett så kallat skyddsombudsstopp.

Arbetsmiljöverket (AMV) handlägger ärendet och ska ta ställning till om verksamheten ska beläggas med förbud med krav på vissa åtgärder eller om skyddsstoppet ska hävas. Till dess att AMV fattar beslut gäller skyddsombudens skyddsstopp.

– Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på situationen och är måna om såväl elevernas och medarbetarnas arbetsmiljö. Vi hoppas kunna lösa det i samarbete med våra skyddsombud och fackliga företrädare på skolan, säger Erik Ojala, chef för kommunal grundskola i Uppsala kommun.

Eriksbergs grundsärskola är en särskola för årskurs 7–9, med tre klasser med sammanlagt 47 elever och 26 personal. Skolan ligger i Eriksberg och delar lokaler med Eriksbergskolan.
Grundsärskolan är en skolverksamhet som inte kan bedriva distansundervisning därför måste skolan stängas. Skolan kommer ha en dialog med varje enskild familj för att hitta lösningar utifrån deras olika förutsättningar och elevens behov.

– Vi har en pågående och konstruktiv dialog med skyddsombuden om vad vi kan sätta in för åtgärder för lösa situationen så fort som möjligt. Vi tar personalens oro på största allvar och har samtal med medarbetare och de stödresurser som finns inom förvaltningen för att hitta en lösning så att alla kan gå till jobbet och känna sig trygga med sin arbetsmiljö och arbetssituation, säger Erik Ojala.

Ett skyddsombudsstopp är en tillfällig åtgärd som skyddsombudet har rätt att ta till i yttersta nödfall och som stänger verksamheten i väntan på åtgärder. Det får bara användas när det finns omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa. 

Det tillfälliga skyddsombudsstoppet upphävdes 26 november och skolan kan öppna igen