Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Dags att rösta för boende i Bälinge och Björklinge

Projektet medborgarbudget fortsätter. I etapp 2 som omfattar östra och västra Bälingebygden och Björklingeområdet ska boende nu göra sina röster hörda. Vi har fått in ett rekordstort antal förslag till lokala projekt i bygderna. Över 240 förslag lämnades in.

Rösta på förslag inom medborgarbudget

Endast boende i området har kunnat bidra med förslag. Den lokala arbetsgruppen och kommunens tjänstepersoner har bedömt och slutligen gjort ett urval för att få fram en hanterbar mängd förslag att rösta på. I arbetsgruppen med fem representanter ingår även tre politiker.

Efter genomgång och granskning är 13 förslag utvalda till omröstning. Man kan rösta på flera olika förslag, men det finns ett budgettak som framgår av röstningsformuläret. Hur stor budget varje område får, beror på antalet invånare. Varje område tilldelas 60 kronor per invånare, men maxbeloppet är 900 000 kr för ett område. Sista dag att rösta är 25 maj 2020.

På uppsala.se finns en lista med de förslag som inte kom med i omröstningen, med en förklaring till varför de inte gick vidare. Förslag som bryter mot Uppsala kommuns policyer, mot lagen, eller innebär att något byggs på detaljplanerad mark, går inte att rösta på.

Här kan du rösta och läsa mer om medborgarbudget