Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Cykelråd för bättre dialog införs i Uppsala

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade onsdag 8 februari att införa ett cykelråd i Uppsala. Rådet ska fungera som referensgrupp till Uppsala kommun i aktuella cykelfrågor och arbeta för en bättre dialog mellan kommunen, Uppsalaborna, intresseorganisationer och cykelbranschen.

Rådet ska på olika sätt agera för ett hållbart cyklande. En av uppgifterna blir att skapa en gemensam målbild för utvecklingen av cyklandet i Uppsala i samspel med andra trafikanter. Rådet ska också medverka till att en samsyn nås i såväl planering och byggnation som drift och underhåll av cykelinfrastrukturen i Uppsala.

– Att införa ett cykelråd är en av åtgärderna för att Uppsala ska nå målet att bli Sveriges bästa cykelstad. Genom en förbättrad dialog mellan kommunen, allmänheten, intresseorganisationer och cykelbranschen kan förutsättningarna för cyklandet förbättras och utvecklas, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Förslaget är att cykelrådet ska ha 15–20 medlemmar: tre politiker, fyra tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen, två representanter för lokala cykelföreningar och två från lokala cykelhandlare, två representanter för trafiksäkerhetsrådet, en från polisen och två studentrepresentanter från de båda universiteten. Vid behov kan rådets sammansättning ändras beroende på de frågor som aktualiseras och behöver diskuteras.

Trenden i Uppsala är en ökad andel cyklande, såväl den senaste genomförda resvaneundersökningen som cykelräkningar visar detta. Att införa ett cykelråd ses som en viktig pusselbit för att få så stor acceptans som möjligt för planerade cykelåtgärder.

Mer information

Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden
E-post: johan.lundqvist@uppsala.se

Michael Eriksson, avdelningschef gata, park, natur
Telefon: 018-727 43 40
E-post: michael.eriksson@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressekreterare
Telefon: 070-821 68 50