Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Bostäder, butikslokaler, hyreslägenheter och studentbostäder

Ett urval av de beslut som togs vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde 21 november.

Illustration över möjlig bebyggelse i Börjetull.
Illustration över bebyggelseområden i Börjetull.

Godkänd detaljplan för Börjetull

Förslaget till detaljplan för Börjetull är godkänt. Den ska nu skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
Området ligger i nordvästra Uppsala, med närhet till Bärbyleden och Fyrisån. En utbyggnad med flerbostadshus kan ge ett tillskott på cirka 1 600 lägenheter. Även ett vårdboende och plats för flera förskolor finns med i detaljplanen, totalt 16 avdelningar som placeras intill parker.

Läs mer om utvecklingen av Börjetull

Nya flerbostadshus i Bälinge 

Samråd ska genomföras av en ny detaljplan för Bälinge 1:51. Avsikten är att återigen bebygga en fastighet med flerbostadshus, men nu i 2‒3 våningar.

Läs mer om nya flerbostadshus i Bälinge

Torbjörns torg, Svartbäcken

Detaljplan för Torbjörns torg (kvarteret Sigbjörn) ska ställas ut för granskning. Syftet är att göra det möjligt att bygga bostäder och funktionella butikslokaler som passar in i området som har kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Läs mer om Torbjörns torg

Kvarngärdet, nya bostäder 

Detaljplan för kvarteret Vapenhuset mfl. ska ställas ut för granskning. I korsningen av Råbyleden och Vattholmavägen planerar vi för cirka 800 bostäder, studentlägenheter, förskolor och verksamheter. 

Läs mer om bostäder i Kvarngärdet  

Detaljplaner på samråd eller granskning

Samtliga handlingar som rör ärendena ovan publiceras på sidan för "Detaljplaner öppna för synpunkter "