Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Barn med föräldrar som missbrukar ska få tidigt stöd

Kommunen vill förbättra situationen för barn i familjer med missbruksproblem. Därför får socialnämnden sociala investeringspengar: 1,35 miljoner kronor per år under tre år. Pengarna ska användas till ett projekt som arbetar med den så kallade Sofia-metoden.

Kommunstyrelsen har beslutat att socialnämnden ska få sociala investeringspengar för att arbeta vidare med Sofia-metoden. Tack vare projektet ska ett gemensamt arbetssätt bli verklighet inom socialtjänstens arbete med barn och vuxna. Metoden går ut på att på ett tidigt stadium stärka självförtroendet och självkänslan hos barn till missbrukande föräldrar.

– Alla barn i Uppsala har rätt till en trygg uppväxtmiljö. Målet med Sofia-metoden är att förbättra barnens situation genom att i tid bryta en negativ utveckling, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för sociala frågor.

Verksamheterna ska samarbeta kring en gemensam modell för samtal med familjer som har missbruksproblem. Arbetssättet är alltså familjeorienterat och bygger på det utvecklingsarbete som redan pågår på kommunen med att utforma Sofia-metoden. Modellen har använts i arbetet inom socialförvaltningen under ett par års tid, men behöver prövas och utvecklas ytterligare.

– Genom en tidig insats kan vi förebygga behovet av mer ingripande insatser längre fram i tiden och på sikt spara pengar. Om insatsen ger det resultat som förväntas för både barn och föräldrar blir arbetssättet en del av vår verksamhet, säger socialnämndens ordförande Kjell Haglund (V).

Kommunen ska kontinuerligt följa upp effekterna av en tidig insats. För att täcka kostnaden för att utvärdera metoden får projektet därför 300 000 kronor, utöver 1,35 miljoner kronor per år under tre år.

De sociala investeringarna i Uppsala kommun ska stärka det förebyggande arbetet, med särskild fokus på barn och unga. Det står i kommunstyrelsens riktlinjer för sociala investeringar från december 2016. Att det förebyggande arbetet är en verklig investering som på sikt sparar pengar ska också gå att visa.

För mer information

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för sociala frågor
Telefon
: 018-727 13 38
E-post: ilona.szatmari-waldau@uppsala.se

Kjell Haglund (V), ordförande i socialnämnden
Telefon: 072-395 54 65
E-post: kjell.haglund@pol.uppsala.se

Kaisa Björnström, socialförvaltningens direktör
Telefon: 018-727 23 20
E-post: kaisa.bjornstrom@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se