Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

- Jag är försiktigt optimistisk inför att smittspridningen tycks avta inom äldreomsorgen. Det visar att åtgärderna vi satt in också har gett effekt. Jag vill rikta ett tack till personalen inom äldreomsorgen som gör ett fantastiskt jobb i en mycket svår situation, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Äldrenämnden har under våren fattat beslut om en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen. Förutom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Uppsalas rutiner för exempelvis basal hygien, skyddsutrustning och provtagning har nämnden fattat beslut om såväl stängning som anpassning av verksamheter. Särskilda hemvårdsteam för Corona smittade brukare har införts liksom genomförande av utbildningsinsatser och förbättrade villkor för personalen. För att underlätta säkra kontakter med anhöriga har alternativa lösningar såsom plexiglasskärmar för utomhusbesök och videosamtal testats.

- Trots alla åtgärder och den positiva utveckling vi nu ser vill jag understryka att vi inte kan slappna av, varje nytt fall av smitta är även fortsättningsvis ett misslyckande. Vi måste fortsätta vara noga och följa rekommendationerna och riktlinjer som gäller. Det gäller alla, inte bara de som arbetar inom äldreomsorgen utan alla oss i samhället. Det är viktigt att tänka på att hur vi agerar nu kommer att ha betydelse för hur situationen utvecklas till hösten, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Statistik över smittspridningen inom äldreomsorgen finns nu publicerad på kommunens webbsida och kommer att uppdateras löpande. Där finns även mer information om de åtgärder och beslut som tagits inom bland annat kommunal vård och omsorg.

Information med anledning av coronaviruset

För mer information