Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Äldres psykiska (o)hälsa är temat för en heldagskonferens

Som en del av äldreförvaltningens förebyggande arbete med äldres psykiska ohälsa anordnas en utbildningsdag tisdag 20 september på Uppsala konsert och kongress. Konferensen vänder sig till all personal som arbetar med vård och omsorg inom kommunen, landstinget och intresseorganisationer.

Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är minst lika vanligt förekommande bland äldre som bland yngre. Dessutom dricker äldre alltmer alkohol. Särskilt äldre kvinnor har ökat sin konsumtion de senaste tio åren.

För att öka kunskapen om psykisk ohälsa drivs projektet Psykisk (o)hälsa för äldre under ledning av äldreförvaltningen, Uppsala kommun. Ett av målen är att sprida kunskap om tecken på psykisk ohälsa och om hur personal bäst tar kontakt och inleder första hjälpen samt hur depression kan förebyggas hos äldre.

– Inom projektet Psykisk (o)hälsa för äldre utbildar vi och för regelbundet dialog med ett stort kontaktnät inom äldreomsorgen i Uppsala län. Det är utifrån deras erfarenheter och problemområden som vi utvecklar vårt förebyggande arbete. I dag är 430 medarbetare utbildade till så kallade Första hjälpare som bland annat har lärt sig att se tecken och agera på psykisk ohälsa hos äldre. På senare tid har vi även sett en ökad efterfrågan på kunskap inom missbruksområdet, säger Jenny Söderlund, huvudprojektledare inom Psykisk (o)hälsa äldre på äldreförvaltningen, Uppsala kommun.

Konferensen äger rum tisdag 20 september 08.30–17.00 på Uppsala konsert och kongress.

Marit Grönberg Eskel, handläggare och dagens moderator, berättar om arbetet med det nationella projektet Psykisk hälsa 2016.

Jenny Söderlund, verksamhetsutvecklare, informerar om hur Uppsala kommun arbetar med projektet Psykisk (o)hälsa för äldre.

Ewa-Karin Ottoson KBT- och MI-terapeut, föreläser om äldre med missbruk. Hon tar upp moraliska och etiska dilemman, demenssjukdom och alkoholmissbruk. Hon ger också åhörarna verktyg för ett bra bemötande och en god omvårdnad.

Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet och utredare, berättar om det förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen som hon ska presentera våren 2017.

Yngve Gustafson, professor i geriatrik, forskare och känd från programmet Sveriges bästa äldreboende, föreläser om läkemedelsanvändning vid psykisk ohälsa hos äldre. Han menar att i dagens äldrevård behandlas oftast symtomen i stället för orsaken till besvären och att felaktig eller onödig läkemedelsbehandling är det största hotet mot en god ålderdom i Sverige.

Mer information

Jenny Söderlund, projektledare och verksamhetsutvecklare, äldreförvaltningen
Telefon: 018-727 78 41
E-post: jenny.soderlund@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson
Telefon: 070-821 68 50