Coronaviruset och Covid-19 – Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om Covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

69 hbtq-diplomerade arbetsplatser inom Uppsala kommun

Idag blev ytterligare tre av kommunens arbetsplatser hbtq-diplomerade. – Det är mycket glädjande att ytterligare verksamheter inom Uppsala kommun genom hbtq-diplomering befäster sitt engagemang för att alla invånare och medarbetare ska känna sig välkomna och hemma i verksamheten, säger Linda Eskilsson (MP), ordförande kulturnämnden.

Bild på fyra personer på rad som håller i varsitt diplom
Glada diplommottagare på den digitala diplomeringsceremonin.

Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. Hbtq-arbetet är en viktig del i kommunens uppdrag att kunna garantera likvärdig service till alla invånare och att skapa en inkluderande arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

Sedan 2015 har över 2 000 medarbetare deltagit i någon av kommunens utbildningsinsatser. Numera finns 69 hbtq-diplomerade arbetsplatser. Det innebär att dessa arbetsplatser under fyra halvdagsutbildningar har fördjupat sig i det normkritiska arbetet med fokus på normer kopplat till kön, könsidentitet och sexuell läggning. En hbtq-diplomering betyder också att deltagarna arbetar aktivt med den egna verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete och tar fram en aktivitetsplan för det fortsatta arbetet.

Tre nya arbetsplatser

De tre nydiplomerade arbetsplatserna är:

  • Bibliotek Uppsala (Gemensamma resurser)
  • Boendet Fyrislundsgatan 62 (plan 4)
  • Offentlig konst

För oss har hbtq-diplomeringen betytt mycket för att fördjupa våra kunskaper och kartlägga hur vi har det, hur vi vill ha det och hur vi ska nå dit. Diplomeringen har hjälpt till att formulera våra värderingar och se till att de genomsyrar verksamheten. Vi vill att alla ska känna sig representerade i Uppsalas offentliga konst, säger Mikaela Granath, intendent på avdelningen för offentlig konst.

 Vi vill göra skillnad och arbeta tillsammans. Mer kunskap om HBTQ gör oss nyskapande och det är viktigt för oss, säger Elisabet Reistad, undersköterska på Fyrislundsgatan 62 (plan 4).

 Bemötandefrågor har vi arbetat länge och mycket med i hela Bibliotek Uppsala. HBTQ-utbildningen, med inspirerande och kunniga utbildare, tillförde ytterligare en dimension. Dels genom ökad medvetenhet hos oss i personalen, och dels i vårt praktiska arbete med program, inköp av medier och skyltning, säger Eva Johansson, handläggare på Bibliotek Uppsala.

Omdiplomerade verksamheter

Samtidigt har flertalet verksamheter genomgått en omdiplomering. Det innebär att de tidigare gått en hbtq-diplomering eller certifiering och att de nu två till tre år senare har följt upp sitt arbete, reviderat sin aktivitetsplan och därigenom förnyat sitt diplom. De omdiplomerade verksamheterna är: Fritid Norra, Fritid Västra, Fritid Östra, Kulturhuset Grand, Uppsala konstmuseum, Öppna förskoleverksamheten och Övernäs akut- och utredningshem.

Det är framåtblickande att kommunen fortsätter bedriva ett arbete som säkerställer att alla i Uppsala, oavsett kön eller sexuell läggning känner sig trygga i kontakt med kommunal verksamhet. Det är en persons drivkraft som ska vara det centrala, inte sexualitet och könsidentitet. I Uppsala ska alla känna sig hemma och välkomna, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd och ordförande i jämställdhetsrådet.

Här hittar du alla diplomerade verksamheter och mer information om kommunens HBTQ-arbete.