Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

26-punktsplan ska få fler Uppsalabor i jobb

Uppsala kommun har arbetat fram en 26-punktsplan med syfte att sänka andelen kommuninvånare som har försörjningsstöd, bidra till att fler Uppsalabor får jobb och sänka kommunens kostnader.

26-punktsplan ska få fler Uppsalabor i jobb

Planen innehåller aktiviteter och prioriteringar som ska möta de behov som individer som står långt från arbetsmarknaden har.

- Det finns många bra aktiviteter i planen som kommer att bidra till att vi når vårt mål om att minska andelen uppsalabor med försörjningsstöd till max fyra procent under mandatperioden. Genom att sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar vi även skatteunderlaget då fler Uppsalabor jobbar, säger Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden.

Ett exempel på aktivitet är att inrätta heltidsplanering för elever som läser svenska för invandrare (sfi) samt införa en ramtid på max tre år efter studiestart för deltagande i sfi-undervisning. Parallellt med undervisningen ska uppföljande samtal genomföras för att anpassa kompletterande stöd utifrån elevernas behov. Det kan bland annat handla om att träna yrkessvenska.

- Heltidsplaneringen kommer att ha en positiv påverkan på till exempel barnfamiljer med försörjningsstöd då föräldrarna kan få jobb snabbare och försörja hushållet, säger Lena Winterbom, direktör arbetsmarknadsförvaltningen.

Andra exempel på aktiviteter är bland annat att:

• upphandla arbetsmarknadsinsatser i större omfattning för att möta identifierade behov som externa leverantörer kan lösa.
• utnyttja hela arbetsmarknadsområdet (Mälardalen) och branscher med arbetskraftsbrist för matchning av nämndens målgrupper.
• inrätta en funktion som specialiserar sig på Arbetsförmedlingens utbud och säkerställer att nämndens målgrupper får del av de insatser de kvalificerar sig för.
• nyttja upparbetade extratjänstplatser för arbetsmarknadsanställningar och språkpraktik.

För mer information

  • Lena Winterbom, Förvaltningsdirektör arbetsmarknadsförvaltningen
  • Telefon: 018-727 86 19
  • E-post: lena.winterbom@uppsala.se