Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Vad tycker du om förslaget till nytt åtgärdsprogram mot omgivningsbuller?

Passa på och ge oss dina synpunkter innan remisstiden går ut den 20 september.

Vy över Drottninggatan, Uppsala

Åtgärdsprogrammet innehåller ett antal långsiktiga och kortsiktiga mål som ska genomföras i Uppsala 2019–2023. Det övergripande målet är att ingen som bor eller vistas i kommunen under en längre tid ska exponeras för bullernivåer som kan vara skadliga för hälsan.

Omgivningsbuller kan orsaka problem som

  • allmän störning
  • försämrad talförståelse
  • nedsatt inlärning
  • stress
  • sömnstörningar
  • ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Buller är därför ett hälsoproblem som riskerar försämrad livskvalitet. För att en växande kommun som Uppsala fortsatt ska vara attraktiv och hälsosam är det viktigt att vi strävar efter att förbättra miljöer som idag är bullriga, skapa nya goda ljudmiljöer och behålla miljöer som idag är relativt fria från buller.

Läs förslag till nytt åtgärdsprogram och lämna dina synpunkter